Cuma , 19 Nisan 2024

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi. YEVDES projesi kapsamında destek sunulacak belediyelerin belirlenmesi sürecinde, hali hazırda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında projeler üretmek ve uygulamak için yeterli finansal ve teknik kapasiteye sahip olmayan belediyelere öncelik verilecektir. Belediyelerin seçiminde gözetilen bir diğer kriterse, proje neticesinde elde edilecek sonuçların gelecekte ilgili belediyeye ait arazi, bina ve tesislerde uygulanması ve bu yolla yaygınlaştırılması potansiyelidir. Söz konusu kriterler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşleri alınarak YEVDES Projesi Teknik Destek Ekibi tarafından belirlenmiştir.

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek kapsamında nüfusu

 • 4 milyonun üzerinde olan Büyükşehir Belediyeleri ve bunlara bağlı ilçe belediyeleri ile
 • 50.000’in altındaki il ve ilçe belediyeleri proje kapsamı dışında bırakılmıştır.

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği YEVDES Projesi’ne başvurular, internet ortamında yapılmaktadır.

Son Başvuru 20 Aralık 2019’tır.

YEVDES kapsamında, enerji verimliliği alanında bir (1), yenilenebilir enerji alanında bir (1) tane olmak üzere, en fazla 2 proje için teknik destek başvurusunda bulunabilirsiniz.

 • Enerji Verimliliği alanında uygulamaya koymak istediğiniz projelerle ilgili teknik destek talebinde bulunmak için;

Enerji Verimliliği Projeleri” başlığı altında,

 • Kamu Binalarında Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Projeler” veya
 • Belediye Tesislerinde Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Projeler” (yalnızca belediyeler)

seçeneklerinden birini işaretlemeniz gerekmektedir. Enerji Verimliliği alanında proje başvurusunda bulunmak istemiyorsanız, lütfen bu kategori altındaki “Yok” seçeneğini işaretleyiniz.

 • Yenilenebilir Enerji alanında uygulamaya koymak istediğiniz projelerle ilgili teknik destek talebinde bulunmak için;

Yenilenebilir Enerji Projeleri” başlığı altında, projenizde kullanılacak yenilenebilir enerji kaynağına bağlı olarak

 • Güneş Enerjisi (Çatı Uygulamaları)”,
 • Güneş Enerjisi (Arazi Uygulamaları)”,
 • Rüzgâr Enerjisi”,
 • Biyogaz / Biyokütle / Çöp Gazı Enerjisi”,
 • Jeotermal Enerji” veya
 • Hidrolik Enerji

seçeneklerinden birini işaretlemeniz gerekmektedir. Yenilenebilir Enerji alanında proje başvurusunda bulunmak istemiyorsanız, lütfen bu kategori altındaki “Yok” seçeneğini işaretleyiniz.

Başvuru süreci ile ilgili sorularınız için ulaşabilirsiniz: info@yevdes.org

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?