Pazar , 3 Temmuz 2022

AnkaraKA – 2021 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

AnkaraKA

AnkaraKA – Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında potansiyel başvuru sahiplerinin teklif çağrısı ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarının sağlanması için eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.

Program kapsamında ilk eğitim toplantısı 28 Ekim 2021 tarihinde 10.00- 15.00 saatleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecektir. Eğitime katılmak isteyenlerin aşağıdaki adresten kayıt yaptırması gerekmektedir.

Kayıt linki: https://forms.gle/nb8ShACFEWqsV7nU8

Katılımı uygun görülen paydaşlarımıza kayıt formunda belirttikleri e-posta adresi üzerinden eğitim katılım linki programdan önce iletilecektir.

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ İÇERİĞİ:

 • 2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Bilgilendirme,
 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi,
 • 2021 MDP KAYS Başvuru Bilgi ve Belge Hazırlama

Ankara Kalkınma Ajansı, 2021 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile toplam 30 milyon TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

Referans: TR51/21/KIRSAL/KIRSAL_KA/KIRSALKOOP

2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuru sahipleri KAYS üzerinden başvuru yapacakları program referans numarasını seçerken:

Birinci Bileşene başvuracak uygun başvuru sahipleri;

 • İşletme olmaları durumunda KAYS üzerinde yer alan TR51/21/KIRSAL_KA referans numaralı programı;
 • İşletme haricindeki diğer başvuru sahiplerinin ise (Mahalli İdareler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Kooperatifler (2. Bileşen kapsamına girmeyen Kooperatifler), Birlikler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) TR51/21/KIRSAL referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.

İkinci Bileşene başvuracak uygun başvuru sahipleri;

 •  Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri ile ortaklarının en az yüzde 90’ı kadın olan diğer kooperatifler ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri KAYS üzerinden TR51/21/KIRSALKOOP referans numaralı programı seçerek başvuru yapacaktır.

Programın Genel Amacı

Ankara kırsalında yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulması.

Birinci Bileşenin Özel Amacı

TR51 Ankara Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için; teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yenilikçi gelir ve üretim modellerinin oluşturulması, kırsal altyapıların geliştirilmesi.

İkinci Bileşenin Özel Amacı

Kadın kooperatiflerinin ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yenilikçi üretim, pazarlama ve markalaşma stratejileriyle kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılması sonucunda kooperatiflerin daha güçlü, sosyal fayda üreten ve sürdürülebilir yapılara dönüştürülmesi.

Öncelikler

 1. Teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi,
 2. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi,
 3. Yenilikçi gelir ve üretim modellerinin oluşturulması,
 4. Kırsal altyapıların geliştirilmesi

Birinci Bileşen İçin Uygun Başvuru Sahipleri

 • Mahalli İdareler,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • İşletmeler,
 • Üniversiteler,
 • Kooperatifler, Birlikler (2. Bileşen kapsamına girmeyen Kooperatifler)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

İkinci Bileşen İçin Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri ile ortaklarının en az yüzde 90’ı kadın olan diğer kooperatifler,
 • Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

Programın Toplam Bütçesi: 30.000.000,00 TL

Birinci Bileşen İkinci Bileşen
Programın Bütçesi 23.000.000,00 TL 7.000.000,00 TL
Proje Asgari Destek Tutarı 250.000,00 TL 75.000,00 TL
Proje Azami Destek Tutarı 2.000.000,00 TL 1.000.000,00 TL

Ajans Destek Oranı

Her İki Bileşen İçin
İşletmeler Diğer Başvuru Sahipleri
Asgari Destek Yüzdesi %25 %25
Azami Destek Yüzdesi %50 %90

Süre

En az 6 ay
En fazla 15 ay

Başvuru

Program İlan Tarihi: 27/09/2021

İnternet Üzerinden (KAYS) İlk Başvuru Tarihi: 09/10/2021

İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 10/12/2021 Saati:23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 17/12/2021 Saati: 17:00

Teknik Yardım Masası

Başvuru sahipleri teknik yardım için https://forms.gle/6UQvBqKxqFNt3diEA bağlantısı üzerinden teknik yardım masasından görüşme talebinde bulunabilirler.

Bilgilendirme Toplantı Kaydı Link:

http://kutuphane.ankaraka.org.tr/kategori/videolar/35

Ayrıca Kontrol Edin

MEVKA 2022 yılı Finansman Desteği Programı

“MEVKA 2022 yılı için “İmalat Sanayinde Verimliliğin Artırılması ve İlçelerde Genç İstihdamının Sağlanması Finansman Desteği Programı” için …