Pazartesi , 25 Ekim 2021

Ankara Kalkınma Ajansı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı, Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı ile 15 Milyon TL tutarında kaynağı aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve Ekleri aşağıdaki bağlantıdan temin edilebilir.

REFERANS No: TR51/21/MEDİFİN

Öncelikler:

  1. Teknoloji ve ürün geliştirme kapasitesinin iyileştirilmesi,
  2. Üretim kapasitesinin geliştirilmesi,
  3. Ticarileştirme kapasitesinin geliştirilmesi

Uygun Başvuru Sahipleri:

İşletmeler

(İşletmelerin başvuru sahibi olabilmesi için Ankara’da Tıbbi Cihazlar sektöründe faaliyet göstermesi, Sağlık Bakanlığı’nın ürün takip sistemine kayıtlı olması ve SITC (Standard International Trade Classification) Revize 4 kodlarına göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından tanımlanan “İleri Teknolojili Ürünler”den birini üretiyor/üretecek olması gereklidir.)

Bütçe:

Toplam Bütçe: 15.000.000,00 TL

Proje Asgari Bütçe Tutarı: 250.000,00 TL

Proje Azami Bütçe Tutarı: 2.000.000,00 TL

Ajans Destek Oranı: %100 (Ajans Kâr Payı Destek Oranı)

Başvuru:

Program İlan Tarihi: 10/08/2021

İnternet Üzerinden (KAYS) İlk Başvuru Tarihi: 23/08/2021

İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 23/09/2021 Saat: 23.59

Taahhütname Son Tarihi: 30/09/2021 Saati: 17.00

Kredi Uygunluk Belgesi Alımı İçin Bankaya Müracaat Son Tarihi: 31/08/2021

(Aracı Kurum tarafından kredibilite değerlendirmelerinin program başvuru süresi içerisinde sonuçlandırılabilmesi için, başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgeler ile 31/08/2021 tarihine kadar Aracı Kuruma başvurulması Başvuru Sahibinin yararınadır.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

AnkaraKA – 2021 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

AnkaraKA – Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında potansiyel başvuru sahiplerinin …