Pazar , 23 Haziran 2024

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programları. Ankara Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yer alan iki ayrı mali destek programı ile toplam 15.000.000.- TL. tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve Ekleri aşağıdaki bağlantılardan temin edilebilir.

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı

Referans: TR51/18/ÜTP

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi – TRL 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Üniversiteler

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Öncelikler

Öncelik 1: İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi

Öncelik 2: Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve kuluçka merkezi gibi kurumların ileri teknolojili ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Bütçe

Toplam Bütçe 10.000.000.- TL.
Asgari Destek Tutarı 25.000.- TL.
Azami Destek Tutarı 500.000.- TL.
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %75 (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
%50 (Kâr Amacı Güden Kuruluşlar)

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 9 Mart 2018 Saat: 23:50
 • Taahhütname E-İmza / Islak İmzalı Taahhütname Son Teslim Tarihi: 16 Mart 2018 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri

Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı

Referans: TR51/18/YEREL

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Yerel yönetimler
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • İşletmeler
 • Üniversiteler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Kooperatifler, birlikler

Öncelikler

Öncelik 1: Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar

Öncelik 2: Yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi

Bütçe

Toplam Bütçe 5.000.000.- TL.
Asgari Destek Tutarı 25.000.- TL.
Azami Destek Tutarı 500.000.- TL.
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %90 (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
%50 (Kâr Amacı Güden Kuruluşlar)

Başvuru

 • İnternet Üzerinden (KAYS-PFD) Son Başvuru Tarihi: 16 Mart 2018 Saat: 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 23 Mart 2018 Saat: 17:00

Başvuru Belgeleri

Başvuru Süreci ve KAYS-PFD

Başvurular www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü üzerinden elektronik ortamda yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması, internet üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile internet üzerinden (KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Bağlantılar

Sıkça Sorulan Sorular 

Programlar hakkındaki sorular, tekliflerin internet üzerinden yapılacak son başvuru tarihlerinden 20 gün öncesine kadar elektronik posta ile mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderilebilecektir.

Kaynak: Ankara Kalkınma Ajansı

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024