Pazar , 23 Haziran 2024

Ahiler Kalkınma Ajansı SOGEP 2020 Yılı Başvuru Çağrısı

Ahiler Kalkınma Ajansı SOGEP 2020 Yılı Başvuru Çağrısı

Ahiler Kalkınma Ajansı SOGEP 2020 Yılı Başvuru Çağrısı. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir. Ön başvuru aşaması kapsamında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Öneri Formu’nun doldurularak en geç 3 Nisan 2020 tarihine kadar pyb@ahika.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Uygun bulunan proje fikirleri nihaî başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yapılacaktır. Nihaî olarak 2020 SOGEP kapsamında il başına 3 proje olmak üzere toplam 15 proje hazırlanması hedeflenmektedir.

Ahiler Kalkınma Ajansı SOGEP Kimler Başvurabilir?

 • Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten;
  • kamu kurum ve kuruluşları,
  • kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  • birlikler,
  • kooperatifler,
  • sivil toplum kuruluşları,
  • organize sanayi bölgeleri,
  • sanayi siteleri,
  • serbest bölge işleticileri,
  • teknoloji transfer ofisi şirketleri ile
  • teknoloji geliştirme bölgesi,
  • endüstri bölgesi ve
  • iş geliştirme merkezi

gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri (öncelik 4) için özel kesim kuruluşları bu program kapsamında başvuru sahibi ve proje ortağı olabilir. Siyasi partiler ve alt birimleri dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler de proje kapsamında iştirakçi olarak yer alabilir.

Proje Finansmanı

Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi Bir Milyon TL’dir.

Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde ondur.

 • Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında proje havuzu oluşturulması için aşağıdaki linkte sunulan belgeler hazırlanarak kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024