Pazar , 23 Haziran 2024

KOBİ Tanımı Güncellendi

KOBİ

Son güncellemeye göre, Resmi Gazete’de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği, KOBİ’lerin tanımlanmasında kullanılan kriterlerde değişikliklere gidildi. Öncelikle, KOBİ olabilmek için gereken net satış hasılatı veya mali bilanço limiti 250 milyon liradan 500 milyon liraya yükseltildi. Ancak çalışan sayısı açısından bir değişiklik yapılmayarak, “250 ve daha az kişi” olarak sabit bırakıldı.

Ayrıca, yönetmelikle birlikte mikro işletmelerin (çalışan sayısı 10’dan az olanlar) yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço limiti 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Benzer şekilde, küçük işletmelerin (çalışan sayısı 50’den az olanlar) limiti 50 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltildi.

Düzenleme ayrıca, 250’den az çalışana sahip orta büyüklükteki işletmeler için üst limitin 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıktığını belirtiyor.

250 Milyondan 500 Milyona Çıktı

Buna göre; 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacak. Önceki düzenlemede KOBİ sınıfına girmek için üst limit, 250 milyon liraydı.

Mikro 10, Küçük 100 Milyon Oldu

Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkartıldı. Yine 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit, 50 milyon liradan 100 milyon liraya yükseltildi. Düzenleme ile 250’den az çalışanı olan orta büyüklükteki işletmeler için üst limit 250 milyon lirayken 2 katına çıkartıldı yani 500 milyon lira oldu.

Çalışan Sayısında Düzenleme

Bir işletmede çalışan sayısının hesaplanmasında, sadece hizmet akdi ile çalıştırılanların dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Geçerlilik Tarihi Standart Hale Geldi

KOBİ Beyanının geçerlilik tarihi netleştirilerek standart hale getirildi. Gelir vergisi mükellefleri için Mart ayı sonu, kurumlar vergisi mükellefleri için ise Nisan ayı sonu olarak belirlendi.

İşletme Türünün Belirlenmesi

Önceki yönetmelikte işletme türü belirlenirken oy oranı da dikkate alınırken yeni yönetmelikte sadece sermaye oranının dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Tek Yönetmelik Eki

Önceki yönetmeliğin altı adet eki bulunurken ekler sadeleştirildi ve tek ek olacak şekilde yeniden düzenlendi

Yeni düzenleme ile oluşan KOBİ sınıflaması şöyle:

Bu rakamlar en son Mart 2022’de güncellenmişti, ancak yeni yönetmelikle birlikte güncellenen kriterler, KOBİ’lerin belirlenmesinde daha geniş bir sınırlama getirmektedir.

İşletmenizin büyüklüğünü öğrenmek için aşağıdaki testi çözün.

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 2024 yılı 2. Çağrıları Açılıyor

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu); Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024