Cuma , 24 Mayıs 2024

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı

TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Öncelikler

Faaliyetin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

1) BİGEM kapsamında belirlenen 8+1 sektöre

 • C10 Gıda,
 • C13 Tekstil,
 • C15 Deri,
 • C22 Kauçuk ve Plastik,
 • C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler,
 • C25 Fabrikasyon Metal Ürünler,
 • C27 Elektrikli Teçhizat,
 • C31 Mobilya ve
 • I55 Turizm)

yönelik faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinin (üretici, tedarikçi, hizmet sağlayıcı) niteliğinin geliştirilmesi amacıyla ilgili özel sektör çatı kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

2) Ajansın 2019 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların

 • SATUR SOP,
 • SATEK SOP,
 • DERTEK SOP,
 • KEN SOP,
 • GENÇ SOP

özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak yönde kurumsal kapasiteyi geliştirecek eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

3) SOP’lar dışında kalan belirli konularda yerel yönetimlerin, kamu kurum/kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı Bütçesi

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) olup öncelikler bunun 750.000 TL’si (Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirası) ÖNCELİK 1-2; 250.000 TL’si (İki Yüz Elli Bin Türk Lirası) ise ÖNCELİK 3 için ayrılmıştır. İlgili öncelik kapsamında faaliyet başına yapılacak hizmet alımı için KDV dâhil belirlenen azami tutar aşağıdaki tabloda gösterilmekte olup Ajans bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama ya da gelen faaliyet tekliflerinin niteliğine/sayısına göre öncelikler arasında bütçe aktarımı yapma haklarını saklı tutar.

Faaliyet Bütçesi ve Süresi

Öncelikler ve her bir öncelik kapsamında desteklenecek faaliyet başına yapılacak hizmet alımı için KDV dâhil belirlenen azami bütçe aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Bütçe Dağılımı

Öncelik 1

Öncelik 2

Öncelik 3

Faaliyet Bütçesi

50.000 TL

30.000 TL

20.000 TL

 

Faaliyet Süresi

Asgari Süre

Azami Süre

90 Gün

 

Teknik destek kapsamında yararlanıcıya hiçbir şekilde doğrudan mali destek verilmez. Ajans, teknik destek kapsamında talep edilen eğitim veya danışmanlık hizmetini mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla karşılar. Ajans tarafından sağlanacak destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsamaktadır.

 

Programa sunulacak faaliyetler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Başvuru Süreci

Faaliyetin KAYS Girişi ve Onayı

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi

Dönem 1

28.02.2019 | 17:00

28.02.2019 | 18:00

Dönem 2

30.04.2019 | 17:00

30.04.2019 | 18:00

Dönem 3

28.06.2019 | 17:00

28.06.2019 | 18:00

Dönem 4

29.08.2019 | 17:00

29.08.2019 | 18:00

Dönem 5

31.10.2019 | 17:00

31.10.2019 | 18:00

Dönem 6

24.12.2019 | 23:59

27.12.2019 | 18:00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile bu rehberde belirtilen son başvuru zamanı dikkate alınarak Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan faaliyet başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu faaliyetler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Yukarıda yer alan başvuru dönemleri KAYS’ın mevcut versiyonu dikkate alınarak belirlenmiş olup başvuru sürecinde KAYS dönem sürelerine ilişkin değişiklik olması durumunda faaliyetlerin Ajans tarafından değerlendirileceği dönemde değişiklik olabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024