Cuma , 19 Temmuz 2024

TEKMER Destek Programı

TEKMER Destek Programı Amacı ve Kapsamı

Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

TEKMER DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)
Mobilya ve donanım desteği 2.000.000.- TL. 75
Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği* 2.000.000.- TL. 75*
Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği (geri ödemeli)* 2.000.000.- TL. 75*
Personel giderleri desteği 3.000.000.- TL. 75
Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği 1.000.000.- TL. 75
KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEĞİ (**) DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)
Mobilya ve donanım desteği

Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım desteği*

Personel giderleri desteği

Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği

4.000.000.- TL. 75

(*) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

(**) İşliklerde %70 doluluk oranı ve 200 mek alan gösterilmesi durumunda tabloda yer alan dört gider grubundan biri/birden fazlası için

TEKMER Programı başvurunuz için Yetkilendirme Formu ile ilgili Başkanlık Birimine başvuru yapılması gerekmekte olup yetkilendirme işlemi tamamlanınca e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecektir.

Üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları ile diğer firmalar olabilir.

Üniversite ve TGB yönetici şirketi münferiden, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları ve diğer firmalar ise üniversite ve/veya TGB yönetici şirketi ile müştereken başvuru yapabilirler.

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 2024 yılı 2. Çağrıları Açıldı

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu); Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024