Cuma , 19 Temmuz 2024

Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı

Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

KOSGEB Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı; depremden etkilenen illerde ekonomik canlanmanın sağlanmasına ve işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlamaktır.
Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı (Türkiye Post-Earthquake MSME Recovery Project) depremden etkilenen bölgelerde KOBİ’lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacı ile uygulanacaktır.
Program Adı Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı
Uygulama Yılı 2023-2025
Proje Hedefi Depremden etkilenen bölgelerde KOBİ’lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması
Proje Hedef Kitlesi – 7 ilde (Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç)) hasar gören işletmeler,

– 4 ilde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Nurdağı ve İslahiye) hasar gören veya en az %30 gelir kaybına uğrayan işletmeler

 

Proje kapsamında desteklenecek iller yaşanan hasar göz önüne alınarak 2 gruba ayrılmıştır.

Grup 1: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Nurdağı Islahiye İlçeleri

Grup 2: Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep (Nurdağı ve Islahiye hariç)

Grup 1’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı, 2023 yılı Ocak ayı net satış hasılatından en az %30 düşük olan hasarsız işletmeler ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda destekten yararlanabilir.

4 İL + 2 İLÇE Hasar Durumu Ölçek Bazlı Destek Tutarı (TL)

Mikro

Küçük

Orta

 • Adıyaman
 • Hatay
 • Kahramanmaraş
 • Malatya
 • Nurdağı
 • Islahiye
Hasarsız

200.000.- TL.

300.000.- TL.

400.000.- TL.

Az Hasarlı

300.000.- TL.

400.000.- TL.

550.000.- TL.

Orta Hasarlı

350.000.- TL.

450.000.- TL.

650.000.- TL.

Ağır Hasarlı

400.000.- TL.

600.000.- TL.

750.000.- TL.

 

Grup 2’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda destekten yararlanabilir.

7 İL Hasar Durumu

Ölçek Bazlı Destek Tutarı (TL)

Mikro

Küçük

Orta

 • Adana
 • Diyarbakır
 • Elazığ
 • Kilis
 • Osmaniye
 • Şanlıurfa
 • Gaziantep

(Nurdağı ve Islahiye hariç)

Az Hasarlı

250.000.- TL.

350.000.- TL.

450.000.- TL.

Orta Hasarlı

300.000.- TL.

400.000.- TL.

550.000.- TL.

Ağır Hasarlı

350.000.- TL.

450.000.- TL.

650.000.- TL.

Destek Programından Yararlanma Koşulları

 1. İşletmeler, destek süresi boyunca deprem öncesinde faaliyet gösterdiği ilde faaliyetini sürdürmesi koşuluyla bu destek programından yararlanabilir.
 2. Destek programından deprem öncesinde Grup 1 veya Grup 2’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı 2023 yılı Ocak net satış hasılatından en az %30 (yüzde otuz) düşük olan ve deprem öncesinde Grup 1’de faaliyet gösteren hasarsız işletmeler
 3. Destek programından 01/01/2023 tarihinden önce kurulmuş işletmeler İşletme sahibinin vefatı nedeniyle mirasçıları tarafından faaliyetleri devam ettirilen işletme, 01/01/2023 tarihinden önce kurulduğunu gösteren belgeyi sunması halinde destek programından yararlanabilir.
 4. Destek programından yararlanmak isteyen işletmelerin 2022 yılı net satış hasılatının 75.000 (yetmiş beş bin) Türk Lirası ve üzeri olması esastır.
 5. Deprem öncesinde Grup 1’de yer alan il/ilçelerden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler;

a) Destek süresince kapanmamak,

b) Başvuruda beyan edilen istihdamı destek süresince sağlamak

taahhüdüyle destek programından yararlanabilir.

6. Deprem öncesinde Grup 2’de yer alan illerden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler;

a) Destek süresince ve izleme süresinin bittiği tarihe kadar kapanmamak,

b) İzleme süresinin bittiği tarihteki güncel işletme beyanında yer alacak onaylı son hesap döneminde depremden önceki mali yılın net satış ve istihdamını sağlamak veya aşmak

taahhüdüyle destek programından yararlanabilir.

7. İşletmelerin, destek programından yararlanabilmesi için Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KBS’de kayıtlı ve aktif durumda ve 2022 yılı işletme beyanının onaylı olması esastır. İşletmelerin 31/03/2024’e kadar işletme beyanlarını vermeleri esastır.

8. Ana faaliyet kodu, destek programının uygulanmasında kullanılabilecek dış kaynaklı kredilerin sağlayıcıları tarafından hariç tutulan sektörler arasında yer alan veya dış kaynak sağlayıcılar tarafından yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu destek programından yararlanamaz. Ayrıca Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde çevresel ve sosyal etkisi bakımından önemli/yüksek risk kategorisine giren işletmeler ile Çevresel ve Sosyal Beyan Formuna göre etkisi bakımından yüksek risk sınıfına giren işletmeler başvuru yapamaz. Ana faaliyet alanı “B – Madencilik ve Taş Ocakçılığı” sektöründe olan işletmelerin çevresel ve sosyal risk kategorisi Dünya Bankası tarafından “yüksek” risk sınıfı olarak kabul edilmekte olup bu destekten yararlanamaz.

9. İşletme bu destek programından yalnızca 1 (bir) kez faydalanabilir.

DESTEK UYGULAMA SÜRECİ
Destek Süresi 6 ay
Destek Türü Geri Ödemeli (Borç Taahhütnamesi ile)
Geri Ödemesiz Dönem 6 ay (Destek Süresi) + 18 ay (İzleme Süresi)
Geri Ödeme Dönemi 12 ay (3 Taksit)
Destek Programı Süresi

(İzleme ve Geri ödeme Süreleri Dahil)

36 ay

 

Program Başvurusu Tanıtım Videosu

Program Ödeme Talebi Başvurusu Tanıtım Videosu

 

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 2024 yılı 2. Çağrıları Açıldı

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu); Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024