Salı , 16 Ağustos 2022

Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme Hibe Programı

IPA

IPA – Town Twinning between Turkey and EU-II (Twinning for a Green Future) Grant Scheme

KAPSAM ve AMAÇ

Teklif Çağrısının genel amacı, iklim ve çevre temelli eylemler için Türk ve AB yerel yönetimleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesidir.

Bu Teklif Çağrısının özel amacı, şehir eşleştirme projeleri aracılığıyla Türkiye ve AB ülkelerindeki yerel yönetimler arasında çevre ve iklim ile ilgili alanlarda karşılıklı değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturulmasıdır.

Öncelikli Konular

 • İklim değişikliğine ilişkin yerel planların, stratejilerin, yol haritalarının geliştirilmesi ve/veya karar verme araçlarının (modelleme, etki ve kırılganlık analizi vb.) hazırlanması.
 • İklim değişikliğine uyum teknolojilerinin ve sistemlerinin oluşturulması ve/veya uygulanması için yerel yönetimlerin kapasitesinin artırılması ve Türkiye-AB’deki yerel yönetimleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması.
 • İklim ve çevre ile ilgili konularda, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan eylemler konusunda kamuoyunun farkındalığının artırılması.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler 

 • Çalıştaylar, eğitim toplantıları, çalışma ziyaretleri, kamuoyu kampanyaları, organizasyonlar, yarışmalar, sergiler, okullardaki eğitim faaliyetleri, seminerler, konferanslar, sosyal medya yaygınlaştırma faaliyetleri vb. aracılığıyla kapasite geliştirme ve farkındalık artırma faaliyetleri;
 • Kurumlar arası işbirliği ve ortaklık faaliyetleri, deneyim paylaşımı ve AB’deki ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması;
 • Araştırma, analiz, masa çalışmaları, anket faaliyetleri, saha çalışmaları, haritalama, modelleme vb. faaliyetler;
 • Yerel planlar, stratejiler ve yol haritaları gibi yerel politika belgeleri geliştirmeye yönelik faaliyetler;
 • Şehir eşleştirme faaliyetlerini teşvik etmeye ve kolaylaştırmaya yönelik platformlar;
 • İklim politikalarının daha iyi uygulanması amacıyla yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi;
 • Şehir eşleştirme konusunda web tabanlı platformlar ve yenilikçi araçların geliştirilmesi;
 • Yerel düzeyde proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin artırılması.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

 • Tüzel kişiliğe sahip olması,
 • Bir Avrupa Birliği üye ülkesinde, Türkiye’de veya IPA Tüzüğüne uygun bir ülkede kurulmuş olması,
 • Türkiye’deki yerel yönetimlerden biri olması (belediyeler, il özel idareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları) veya,
 • AB üye ülkelerinde veya Türkiye hariç IPA Tüzüğüne uygun ülkelerin birinde yerel bir yönetim olması

Başvuru sahibi, aşağıda belirtildiği gibi en az 2 eş-başvuran ile birlikte başvuruda bulunmalıdır:

Türkiye’den bir başvuru sahibinin AB Üye Ülkeleri yerel yönetimlerinden en az bir uygun eş-başvuranı olmak zorundadır.

AB Üye Ülkelerinden bir başvuru sahibinin Türkiye’deki yerel yönetimlerinden en az bir uygun eş-başvuranı olmak zorundadır.

Ayrıca en az bir devlet dışı aktörün (STK, üniversite, kalkınma ajansı, odalar vb.) eş-başvuran olarak bulunması zorunludur.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu teklif çağrısı için ayrılan tahmini toplam tutar 2.500.000 avro’dur.

Bu teklif çağrısı kapsamında verilecek hibe, aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar arasında olmalıdır:

 • Asgari hibe miktarı: 60.000 AVRO
 • Azami hibe miktarı: 100.000 AVRO

ZAMAN ÇİZELGESİ

Zaman çizelgesi
Çağrının açılışı 10 Aralık 2021
Son başvuru tarihi 1 Mart 2022, 17.00

DETAYLI BİLGİLER 

Çağrı Metni

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ttgs2@cfcu.gov.tr

Ayrıca Kontrol Edin

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Teklif Çağrısı

Türkiye’deki ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında çevre ve iklim değişikliği ile …