Salı , 17 Mayıs 2022

UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı 2020 Yılı Başvurusu

UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı 2020 Yılı Başvurusu

UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı 2020 Yılı Başvurusu. UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı, politika diyaloğunu ve üye şehirlerin arasındaki ikili öğrenmeyi; bağlantılar kurarak, ilişkileri destekleyerek, kapasite geliştirmeye olanak sağlayarak ve öğrenen şehirler inşa etme sürecinin tanınması ve güçlendirilmesi için araçlar geliştirerek teşvik edip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını desteklemekte ve geliştirmektedir.

Dünya’nın çeşitli bölgelerinden 1000’in üzerinde şehir “Öğrenen Şehir” olmuş ve olma sürecindedir. Bu şehirler uluslararası politika diyaloğundan, eylem araştırmalarından, kapasite geliştirmeden, karşılıklı öğrenmeden ve hayat boyu öğrenmenin teşvik edilmesi için gerekli “Öğrenen Şehir” yaklaşımlarını etkin şekilde kullanmaktan yararlanmayı amaçlamaktadırlar.

UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı 2020 Yılı Başvurusu Süreci

  • Başvuru sahibi şehirler, UNESCO GNLC web sitesinde https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/become-member bulunan başvuru formunu doldurmalıdır. Form elektronik ortamda doldurulmalı ve Belediye Başkanının imzasını içermelidir.
  • Başvuru formunun onaylanması için başvuru sahibi şehir tarafından UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna (webmaster@unesco.org.tr)  ve ayrıca bir kopyası UNESCO Yaşam Boyu Öğrenme Enstitüsündeki (UIL) UNESCO GNLC (learningcities@unesco.org) Koordinasyon Ekibine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Millî Komisyon, başvuruyu onaylamak için gerekirse şehirden ek belge talep etme hakkına sahiptir.

Aday şehirler UNESCO GNLC web sitesinde bulunan resmi formu kullanarak başvurularını en geç 30 Nisan 2020 tarihine kadar UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna göndermelilerdir. Son gönderme tarihinden sonra iletilen, tamamlanmamış ve farklı formatta gönderilmiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2020 yılı başvuru çağrısı için daha fazla bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2021 Dönemi

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, sürdürülebilir kentsel kalkınma için stratejik unsur olarak yaratıcılığın belirlendiği şehirler ile …