Pazar , 26 Mayıs 2024

TÜBİTAK 1501 vs 1507: Destekler Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

TÜBİTAK 1501vs1507

TÜBİTAK TEYDEB tarafından verilen en popüler iki destek programı TÜBİTAK 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’dır. Bu yazımızda TÜBİTAK 1501 ve TÜBİTAK 1507 arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinde durduk.

Geçmişte 1501 programına büyük ölçekli kuruluşlar başvurabilirken, Temmuz 2019 itibariyle yapılan değişiklik ile her iki programa da yalnızca KOBİ ölçeğinde kuruluşlar başvurabilmektedir. Her iki programın amacı yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi ya da iyileştirilmesi ve maliyet düşürücü yeni teknolojilerin geliştirilmesidir.

Destek giderleri birbirinin aynısı olan 1501 ve 1507 programları farklı amaçlara hizmet etmektedir. TÜBİTAK 1507, KOBİ’leri güçlendirmeyi ve Ar-Ge kültürü geliştirmeyi amaçlayan başlangıç destek programıyken; TÜBİTAK 1501, üstün Ar-Ge yeteneğine sahip işletmelerin evrensel teknolojiye katkı sağlar hale gelmesini amaçlamaktadır.

TÜBİTAK 1501 vs 1507 destek programları ile ilgili aşağıda detaylı olarak açıkladığımız benzerlik ve farklılıklar ile ilgili olarak yazımızın sonunda özet tabloyu da inceleyebilirsiniz.

1. Proje Bütçesi Yönünden

TÜBİTAK 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında proje bütçe sınırı yoktur. Ancak 5 milyon TL üstü bütçeye sahip projeler için ekonomik fizibilite raporu sunulması gerekmektedir.

TÜBİTAK 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında bütçe sınırı 1,2 milyon TL’dir.

2. Destek kalemleri Yönünden

Her iki destek programında da aşağıdaki giderler desteklenmektedir.

  • Personel,
  • Seyahat,
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alımları,
  • Malzeme ve sarf alımları,
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları,
  • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

TÜBİTAK 1507 programında ayrıca AGY101 ve AGY301 proje hazırlama ve hazırlatma giderleri ile yeminli mali müşavir giderleri de desteklenmektedir.

3. Destek oranı Yönünden

TÜBİTAK 1501 ve 1507 programlarında destek oranları aynı olup, %75’tir. Verilen destekler hibe niteliğinde olup, geri ödemesizdir.

Her iki programda da proje kapsamında alınacak alet, teçhizat, yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlara %15 ek destek oranı uygulanmaktadır.

4. Proje süresi Yönünden

TÜBİTAK 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

TÜBİTAK 1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında ise proje süresi üst sınırı 18 aydır.

5. Destek alınabilecek proje sayısı Yönünden

Şirketlerin destek alabileceği proje sayısında TÜBİTAK 1501 programı için herhangi sınırlama yoktur. Ancak TÜBİTAK 1507 programında en az 2’si ortaklı olmak üzere en fazla 5 proje desteklenebilmektedir. Bu sınır dolduktan sonra TÜBİTAK 1501 programına başvuru yapmak gerekmektedir.

Aynı dönemde her iki programda ayrı ayrı ya da birlikte en fazla 2 başvuru (ortaklı başvurular hariç) yapılabilmektedir.

6. Değerlendirme süreci Yönünden

TÜBİTAK 1507 programı kapsamında sunulmuş projeler genellikle 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir.

TÜBİTAK 1501 programında ise proje bütçesine göre daha fazla sayıda hakem atanmaktadır. Örneğin 3 milyon bütçeli bir projemize 4 hakem atanmıştır.

Kurul Değerlendirme Eşik Değeri TÜBİTAK 1501 programı için 60, TÜBİTAK 1507 programı için ise 50 puandır. Eşik ve eşik altında puana sahip olan projeler reddedilmektedir.

TÜBİTAK 1507 programına sunulmuş bir projenin değerlendirme sürecinin 60 günde tamamlanması hedeflenirken, TÜBİTAK 1501 programına sunulmuş projelerin değerlendirme sürecinin 90 günde tamamlanması hedeflenmektedir.

7. Desteklenme sürecinde oransal destek Yönünden

TÜBİTAK 1501 programı kapsamında desteklenen bir projeden satın alınan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacaksa olması durumunda, ilgili giderler proje süresiyle orantılı olarak aylık %2 oranı ile [maliyet * proje süresi(ay) * %2] en fazla %40 ile destek kapsamına alınır.

TÜBİTAK 1507 projeleri kapsamında ise doğrudan %40 oranı ile destek kapsamına alınmaktadır.

Ancak her iki programda da faydalı ömrünün büyük bir bölümü seri üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan alımlara ait giderler için oransal destek sınırı GYK kararıyla %25’e indirilebilir.

8. 1512-Teknogirişim Sermayesi Destek Programı kapsamında desteklenen şirketlere özel hususlar

1507 Destek Programı aynı zamanda 1512-Teknogirişim Sermayesi Destek Programı’nın (BIGG) 3. aşaması olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2. aşamayı başarıyla tamamlamış şirketlerin programa yapacakları ilk başvuruları için değerlendirme kriterleri farklıdır. Bu ayrıcalıktan yararlanmak için bu şirketlerin 2. aşamanın tamamlandığı tarihten sonraki 24 ay içerisinde başvuru yapması gerekmektedir. Bu kapsamda başvuru yapan işletmelere sunacakları proje bütçesinin %10’na kadar genel gider ödemesi de yapılmaktadır. Bu ödeme destek personeli, elektrik, su, ısıtma, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderler için kullanılmak üzere verilmektedir. Bu durumda proje bütçesi 1.320.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

TÜBİTAK 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında Teknogirişim Sermaye Şirketleri için özel bir uygulama bulunmamaktadır.

Özetle:

Kapsam TÜBİTAK 1501 TÜBİTAK 1507
1. Proje bütçesi Sınır yok 1.200.000.- TL.
2. Destek kalemleri Proje hazırlama ve Mali müşavir giderleri desteklenmez. Proje hazırlama ve Mali müşavir giderleri desteklenir.
3. Destek oranı %75 %75
4. Proje süresi 36 ay 18 ay
5. Destek alınabilecek proje sayısı Sınır yok En fazla 5 (ikisi ortaklı)
6. Destek süreci Uzun ve daha fazla hakemli / Eşik puan 60 Kısa ve daha az hakemli / Eşik puan 50
7. Oransal destek Maliyet x proje süresi x %2 / En fazla %40 %40
8. 1512 programına özel destek Yok Var

TÜBİTAK 1501 ve 1507 çağrılarına özel oluşturduğumuz algoritmamız ile geliştirilmiş yapay zekâ destekli ve ücretsiz testimizi -aşağıdaki resme tıklayıp- bir kahve içimi sürede çözerek uygunluğunuzu öğrenebilirsiniz.

Kaynaklar

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

TÜBİTAK: TEYDEB 1501 VE 1507 programları arasındaki farklar (Link)

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB Girişimci Destek Programı

Programın Amacı Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024