Cuma , 19 Nisan 2024

Teknoloji Geliştirme Desteği ’ne Ait Sorular

Teknoloji Geliştirme Desteği ’ne Ait Sorular

Teknoloji Geliştirme Desteği ’ne Ait Sorular

1. Desteğin Amacı Nedir?

“Teknolojik Ürün” ve “Teknolojik Proses İnovasyonu” kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesidir.

2. Teknolojik Ürün nedir?

Teknolojik olarak yeni bir ürün, teknolojik özellikleri veya kullanım alanları daha önce üretilen ürünlerden belirgin bir şekilde farklılık gösteren ürünlerdir.

(Bu tip bir yenilik, tamamıyla yeni bir teknolojiyi veya var olan teknolojilerin yeni alanlara uygulanmasını içerebilir ya da yeni bir bilgi/bulgunun kullanıma geçirilmesinden meydana gelebilir.

Ya da

Teknolojik olarak iyileştirilen ürün, halen mevcut olup performansı ve/veya özellikleri belirgin bir şekilde iyileştirilen üründür.

3. Teknolojik Proses İnovasyonu nedir?

Proses İnovasyonu (Süreç yeniliği), teknolojik olarak yeni olan veya belirgin bir şekilde iyileştirilmiş üretim yöntemlerinin uyarlanmasıdır.

Bu yöntemler, geleneksel üretim yöntemleri kullanılarak üretilmesi mümkün olmayan, teknolojik olarak yeni veya iyileştirilmiş ürünlerin üretilmesine veya mevcut ürünlerin üretim verimliliğini artırmaya yönelik yöntemler olabilir.

4. Teknoloji Geliştirme Desteği  miktarı ve oranı nedir?

Tamamı geri ödemeli olan desteğin miktarı en fazla 1.000.000 USD ve proje bütçesinin %50’sidir.

5. Desteğin Şekli nedir?

Destek, %0 Faizli Döviz Kredisi şeklindedir.

Alınan komisyon ve kesintilerle ortalama yıllık %1-1,5 civarında bir maliyet oluşmaktadır.

6. Geri Ödeme Koşulları nasıl?

Proje bitiminden itibaren 1 yıl ödemesiz + 3 yıl geri ödemeli şekildir.

Ödemeler 6’şar aylık dönemlerde toplan 7 taksitte gerçekleşir.

7. Program başvuru koşulları nelerdir?

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler, Sanayi kuruluşları (sanayi sicil belgesine sahip kuruluşlar) ve yazılım şirketleri başvurusunda bulunabilir

8. Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

Destek süresi azami 24 aydır.

9. Programa ne zaman başvurulabilir?

Yılın her günü başvuru yapılabilir. Yaklaşık 2 aylık süreli dönemlerle değerlendirilir.

10. Programda sağlanan desteğin oranı nedir?

Tamamı geri ödemeli olup, en fazla proje bütçesinin %50’si oranında destek verilir.

11. Programda hangi giderler desteklenecektir?

  • Projede görev alan personel ile ilgili giderler,
  • Yeni/iyileştirilmiş ürün ya da proses geliştirme ile bağlantılı yeni araç, teçhizat ve yazılım alımı ile ilgili harcamalar,
    • Teknoloji hizmet merkezleri ve enstitüleri, üniversiteler, teknoparklar ve diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilerden proje amaçları doğrultusunda ihtiyaç duyulan hizmet alımı ve danışmanlık masrafları,
  • Proje kapsamında yapılan seyahat ve nakliye giderleri,
  • Teknoloji geliştirme faaliyeti ile doğrudan ilişkili sarf malzemesi giderleri,
  • Yeni/iyileştirilmiş ürün veya proses geliştirme ile ilgili yapılan ve TTGV tarafından uygun görülen diğer harcamalar (teknik ve ticari bilgi toplama, inovasyon faaliyetinin her adımında ürün veya proses ile ilgili pazar araştırması, haberleşme, enerji tüketimi, teknoloji ve inovasyon yönetimi konusunda personel eğitimi, patent almak için hazırlık çalışmaları ve Türk Patent Enstitüsü’ne patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuruları ile ilgili harcamalar, vb.)
  • Proje için alınacak teçhizat ve malzemenin sigorta bedeli.

Ayrıca Kontrol Edin

Hızlı Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Pandemiden etkilenen imalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na ilişkin sizlerden gelen soruları derledik. …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?