Çarşamba , 17 Ağustos 2022

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Çağrısı Son Başvuru Tarihleri Uzatıldı

 

Solar Cofund 2 (SOLAR-ERA.NET Cofund 2) projesi 2021 Yılı çağrı takviminde, son başvuru tarihlerinde değişikliklere gidilmiştir. 1. aşama uluslararası başvuru tarihi uzatılmıştır. 1. aşama Uluslararası başvuru tarihi 12.01.2022 olarak belirlenmiştir.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Çağrısı Açıldı. Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinde, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması, bu alanda sanayi uygulamalarının arttırılması, tematik alanların belirlenmesi, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi üzerine uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesi ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, 11 ülkeden 13 fonlayıcı kuruluşun yer aldığı; fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği ek ortak çağrı başlatılmıştır.

Proje çağrısına, en az 1 katılımcının endüstriden olması kaydı ile 2 farklı ülkeden 2 katılımcıyı içeren konsorsiyumlar katılabilecektir.  Bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir. Bazı ülkelerin fonlayıcı kuruluşları kendilerinin fonlayacağı projelerin asgari 3 farklı ülke olması koşulunu koymuştur. Bu ülkelerden kurumlarla yapılacak ortaklıklarda bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 projesinin 2019 yılı ek ortak çağrısı 07/10/2019 tarihi itibariyle açılmıştır. 1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih 29/01/2020 dir. Eş zamanlı olarak TÜBİTAK proje başvuru sisteminden de başvuru yapılması gerekmektedir. Çağrı kapsamında fotovoltaik (PV) ve yoğunlaştırıcı güneş enerjisi ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

  1. Gelişmiş Endüstriyel PV Teknolojileri,
  2. Gelişmekte Olan PV Teknolojileri,
  3. Bina ve Altyapıya Entegre PV Teknolojileri,
  4. PV Santrallerinde Performans Artırıcı Teknolojiler,
  5. Düşük Maliyetli ve Yeni Nesil Yoğunlaştırıcı Güneş Enerji Teknolojileri.

Çağrı metni için tıklayınız.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notu için tıklayınız.

Önemli tarihler için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK 1501 vs 1507: Destekler Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

TÜBİTAK TEYDEB tarafından verilen en popüler iki destek programı TÜBİTAK 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme …