Pazartesi , 25 Haziran 2018
Ana » Sıkça Sorulan Sorular » KOSGEB KOBİGEL – Kobi Gelişim Programı’na Ait Sorular

KOSGEB KOBİGEL – Kobi Gelişim Programı’na Ait Sorular

1.İmalatçı Değilim, Proje Teklif Çağrılarında İlan Edilen Sektörlere Yönelik Proje Hazırlayabilir miyim?

Proje başvurusunda bulunabilmeniz için, Proje Teklif Çağrısında belirtildiği gibi NACE REV.2 sınıflamasına göre; imalat ve yazılım sektöründe faaliyet göstermeniz ve ihtiyaç duyulduğu takdirde bu durumu Vergi Dairesinden alınacak Vergi Mükellefiyet yazısı ile belgelendirmeniz gerekmektedir.

2. İmalat Sanayii’nde faaliyet gösteriyorum, fakat işletmemin teknoloji düzeyinden emin değilim. Nasıl öğrenebilirim?

İşletmenizin teknoloji düzeyine OECD’nin yayınladığı Teknoloji_Düzeyi_Sınıflandırma_Tablosu yardımı ile öğrenebilirsiniz.

3. Firmamın mikro, küçük veya orta ölçekli mi olduğunu nasıl öğrenebilirim?

 • Mikro İşletmeler: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançodan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler, mikro işletme olarak adlandırılmaktadır. Mikro işletme tanımında değişiklik yapılmamıştır.
 • Küçük İşletmeler: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler küçük işletme olarak adlandırılmaktadır. Daha önceden 5 milyon TL. olan satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti 8 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.
 • Orta Büyüklükteki İşletmeler: 250 çalışandan az istihdam rakamı ve yıllık satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler, orta büyüklükte işletme olarak adlandırılmaktadır.  Daha önceden 25 milyon TL. olan satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti 40 Milyon TL.’ye yükseltilmiştir.

Ayrıca KOSGEB e-kobi web sayfasına işletme yetkilisi e-devlet bilgileri ile giriş yaparak sağ üstteki menüde bulunan “Durum Takip” sekmesini tıkladığınızda sağa açılan menülerden “Kobi Beyanname Durumu” sekmesinde yıllara göre ölçeğiniz belirtilmektedir.

4. İmalat Sanayi’nin Orta Düşük ve Düşük Teknoloji Düzeyindeki Sektörlerinden Birinde Faaliyet Göstermeme Rağmen “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” Proje Teklif Çağrısına Yönelik Proje Hazırlayabilir Miyim?

“İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” Proje Teklif Çağrısında belirtilen sektörlerde halihazırda faaliyet göstermeniz ve ihtiyaç duyulduğu takdirde bu durumu Vergi Dairesinden alınacak Vergi Mükellefiyet yazısı ile belgelendirmeniz gerekmektedir.

5. Destek Oranları Nedir?

Proje teklif Çağrısı’ndaki 6 konu başlığı için hazırlanacak projeler; tüm bölgeler için % 60 oranlarında desteklenir.

Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.

6. Projelerin Süresi Nedir?

Proje Teklif Çağrılarında hazırlanacak projelerin süresinin en az 6 en fazla 12 aydır.

7. Desteklenen Proje Giderleri Nelerdir?

Desteklenecek giderler ve özel şartları Proje Teklif Çağrısında İlan edilmiştir. Proje kapsamda;

 • Personel Giderleri,
 • Makine-Teçhizat Giderleri (kalıp dahil),
 • Yazılım Giderleri,
 • Hizmet Alım Giderleri,

desteklenmektedir.

Proje, faaliyetlere uygun olarak en az 2 gider grubundan oluşmalıdır.

Detaylar için Proje teklif Çağrılarını inceleyebilirsiniz.

8. KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programında Proje Süreçleri Nelerdir?

 • Proje Başvurusu,
 • Ön değerlendirme,
 • Kurul Değerlendirmesi,
 • Projenin başlatılması için Taahhütname verme,
 • İzleme ve Ödeme İşlemleri,
 • Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış

9. Proje Teklif Çağrılarına En Fazla Kaç Proje Başvurusunda Bulunulabilir?

Program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez. İşletme, projenin tamamlanması halinde yeni bir proje sunabilir. Başkanlık tarafından aynı dönemde birden fazla konu belirlenmesi halinde işletmeler belirlenen konulardan sadece biri için başvuru yapabilir. KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler (son başvuru tarihine kadar) iş bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz. Ayrıca KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz.

10. Başvurular Ne Zaman Sonuçlandırılır?

Projelere ait işlemler, son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde sonuçlandırılır.

11. Desteklenmesine karar verilen projeler ne zaman başlar?

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projeler işletmelere bildirilir. İşletme, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde; Taahhütname, Proje Başvuru Formu ve eki belgeleri ilgili Uygulama Birimine kayda alınmak üzere getirir. Taahhütnamenin verilmesiyle proje başlar.

12. Onaylanan projemin ödemesini ne zaman almaya başlayabileceğim?

KOSGEB’e Taahhütnamenizin verildiği tarihten itibaren 3 aylık dönemler halinde sunacağınız Proje Ara Faaliyet Raporlarını takiben hak edişiniz; KOSGEB’e bildirmiş olduğunuz banka hesap numaranıza gönderilecektir. Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen proje gider tutarının %30’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkânları dahilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.

13. İlan Edilen Proje Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

 • Proje Teklif Çağrıları için başvuru koşulları arasında “son başvuru tarihine kadar 2017 yılı beyannamelerin onaylı olması şartı” aranmaktadır. Buna göre son başvuru tarihi itibariyle güncel KOBİ Beyannamesi (2017 yılı) onaylı olmayan işletmelerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Bu sebeple işletmelerin 2017 yılı Beyannamelerinin güncellenmesi işlemlerine öncelik vermesi önemle rica olunur.
 • İşletmenin başvuru yapabilmesi için imalat sanayii ve yazılım sektöründe faaliyet göstermesi gerekmektedir. İşletmenin beyannamesinde birden fazla NACE kodu olması durumunda, herhangi bir NACE kodunun Proje Teklif Çağrılarında ilan edilen sektörlerde olması başvuru yapması için yeterli olacaktır.
 • Beyannamelerin güncellenmesi aşamasında, KOSGEB Uygulama Birimi tarafından www.gib.gov.tr üzerinden yapılacak sorgulamalarda tereddüt hasıl olması durumunda vergi dairesinden faaliyet konusunu belirtecek yazı istenebilecektir.
 • KOBİGEL Programı kapsamında desteklenen projesi henüz Kurul Kararı ile tamamlanmamış olan işletmeler (son başvuru tarihine kadar) iş bu teklif çağrısı için proje başvurusu yapamaz.
 • KOBİGEL Programı kapsamındaki bir projesi başarısız tamamlanan ya da sonlandırılan işletmeler, başarısız tamamlama ya da sonlandırmaya ilişkin Kurul Kararı tarihinden itibaren 2 yıl süreyle bu program kapsamında tekrar proje başvurusu yapamaz.
 • KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Uygulama_EsaslarıProje Teklif Çağrısı ve Proje Başvuru_ve_Uygulama_Kılavuzu dikkatle incelenmelidir.
 • Detaylı bilgi almak için ön eleme testimizi  doldurabilirsiniz.

Ayrıca Kontrol Edin

KOBİGEL 2018 Rekabet Gücünü Geliştirme Konusunda Sona Geliniyor! İşte detaylar..

  KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 2018-01 Proje Teklif Çağrısı   KOSGEB tarafından …

%d blogcu bunu beğendi: