Pazartesi , 15 Nisan 2024

Kobi AR-GE Başlangıç Destek Programı Soruları

KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı’na Ait Sorular

Kobi AR-GE Başlangıç Destek Programı Soruları

1. Programın amacı nedir?

KOBİ’ler için Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, KOBİ’leri Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk iki projenin geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2. Program başvuru koşulları nelerdir?

Programa başvuran firmalar KOBİ şartlarını taşıması gerekmektedir. Ayrıca firmanın daha önceden TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge desteklerinden hiç faydalanmamış ya da en fazla bir projesinin destek almış olması gerekmektedir.

Firmanın bu programa başvurmadan önce TÜBİTAK tarafından bir projesi desteklenmiş ise, bu programda en fazla bir projesi desteklenebilmektedir.

3. KOBİ tanımı nedir?

İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükte işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca “KOBİ” olarak adlandırılan ekonomik birimlerdir.

4. Başvurulan proje için bir üst limit var mıdır?

Proje büyüklüğünün en fazla 500.000 TL, süresinin de en fazla 18 ay olması gerekmektedir.

5. Programda sağlanan desteğin oranı nedir?

Ar-Ge projeleri giderlerine uygulanan destek oranı %75’dir.

6. Programda uygulanan proje destek süresi ne kadardır?

Destekleme süresi proje bazında en çok 18 aydır.

Faturaların proje süresi içinde kalması koşuluyla, bu süreyi takip eden 6 aylık dönem içinde yapılan ödemeler, son dönemin destekleme oranı ile desteklenir.

7. Programa ne zaman başvurulabilir?

Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. İstenildiği zaman başvuru yapılabilir. Projenin başlama tarihi başvuru tarihinden 90 günden az olmamak üzere takip eden ayın ilk günüdür.

(Ör: Başvuru tarihi 16 Eylül 2012 ise, proje başlama tarihi en erken 1 Ocak 2013 olabilir.)

8. Programda hangi giderler desteklenecektir?

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:

 • Personel giderleri.
 • Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
 • Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.
 • Malzeme ve sarf giderleri.
 • AGY101 ve AGY301 Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri İle Yeminli Mali Müşavir Giderleri. “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esasları”nın 11 inci maddesine göre desteklenir.

9. Kobi AR-GE Başlangıç Destek Programı Soruları Programda hangi giderler desteklenmeyecektir?

 • Katma değer vergisi,
 • Her türlü kâr,
 • Fırsat maliyeti,
 • Sermaye kullanım maliyeti,
 • Amortismanlar,
 • Depozitolar,
 • Avans ödemeleri,
 • Dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri,
 • Coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
 • Muhasebe, sekreterlik ve benzeri idari giderler,
 • Brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon ve benzeri prim giderleri, personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
 • seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki giderler, taksi, metro ve benzeri ulaşım giderleri, yakıt giderleri,
 • Büro makineleri, ısıtma, aydınlatma için yapılan masraflar,
 • Ofis, depo, stand, ve benzeri kiralar,
 • İnşaat ve tesisat giderleri ve kırtasiye giderleri desteklenmez.

Ayrıca Kontrol Edin

Hızlı Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Pandemiden etkilenen imalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na ilişkin sizlerden gelen soruları derledik. …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?