Pazar , 23 Haziran 2024

Kkydp 13. Etap Müracaatları Uzatıldı

Kkydp 13. Etap Müracaatları Uzatıldı

Kkydp 13. Etap Müracaatları Uzatıldı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı tebliğde, proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların 14 Kasım 2019 tarihine kadar internet üzerinden müracaatlarını tamamlamaları gerektiğini belirtti.

YATIRIM KONULARI:

1- Ekonomik yatırım konularında

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Soğuk hava deposu ve çelik silo
 • Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Alternatif enerji kullanan yeni sera,
 • Alternatif enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

2- Kkydp Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında

 • Kırsal turizm yatırımları,
 • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri,
 • El sanatları ve katma değerli ürünler,
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi

için başvurular kabul edilir.

Başvurular; gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır. Kırsal ekonomik alt yapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

Yeni yatırımlarda ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin; başvuru sahibi adına olması ve/veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis/irtifak süresi boyunca tahsis/irtifakın iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir.

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin; yatırımcının adına kayıtlı olması veya gerçek ve tüzel kişilerden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması gerekir. Yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kiralama süresi boyunca sözleşmenin iptal edilmeyeceğine dair taahhütnamenin de başvuru ekinde sunulması gerekir.

Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konusunda yapılan başvuruların inşaat işleri içermesi durumunda yatırım yerinin mülkiyetinin; başvuru sahibi adına olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması gerekmektedir.

Hibeye dayalı proje üst limitleri olarak da tüzel kişiler ve gerçek kişiler olarak iki ayrı sınıf olarak belirledi.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 1. başvuruda bulunanların tüzel kişiler olması halinde, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2.500.000.- TL., yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.750.000.- TL., yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.250.000.- TL.,
 2.  Gerçek kişiler olması halinde, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 1.250.000.- TL., yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 1.000.000.- TL., yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 750.000 TL.,

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından;

Hibeye esas proje tutarı 500.000.- TL. üst limitini geçemez. Tüm yatırımlar için hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 50.000.- TL.’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

Başvurularda hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Proje bütçesi KDV. (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Konu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024