Çarşamba , 20 Ekim 2021

İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Programı Yeni Çağrı

İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Programı Yeni Teklif Çağrısı

 

İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Programı Yeni Teklif Çağrısı. KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması, Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla yürütülen COSME Programı kapsamında “Fikri Mülkiyet Ön Teşhis ve Yenilikçi AB KOBİ’leri için Patent Koruma Erişiminin İyileştirilmesi” Projesi Teklif Çağrısı yayınlandı.

Teklif çağrısının amacı, yenilikçi Avrupa KOBİ’leri tarafından fikri mülkiyet kullanımını kolaylaştırmak ve teşvik etmek, seçilen sayıda yenilikçi Avrupa KOBİ’sinin bir veya daha fazla destek eyleminden yararlanmasını sağlamaktır. Çağrının özel amacı ise işletmelere sunulacak desteklerin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli olan idari ve geri ödeme süreçlerinin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu destekler özellikle aşağıdaki şekilde olacaktır:

 • Özellikle Mükemmeliyet Mührü (Seal of Excellence) taşıyan yenilikçi KOBİ’lere “IP ön tanı” hizmeti sağlamak,
 • Bu yenilikçi KOBİ’lerin Avrupa patentleri için başvurmalarına ve uygulamalarla ilgili olarak IP hukuk hizmetlerine erişmelerine yardımcı olmak

Bu eylem için ayrılan toplam bütçe 4.300.000 Avro’dur. Hibe, geçerli maliyetlerin maksimum %95’ini kapsamaktadır.

Ülkemizden:

 • Ekonomik ilişkiler, işletme, iş destekleri ve ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve
  özel kurumları,
 • Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Sanatkâr Odaları ve benzeri yapıları,
 • İş destek kurumları,
 • İş birlikleri ve destek ağları,
 • İş destek hizmetleri sunan kamu-özel kesimden kurum/kuruluşları,
 • Kar amacı güden kuruluşları,
 • IP destek hizmetleri sağlayan kamu/ özel kuruluşları tarafından tarafından oluşturulacak bir konsorsiyum formunda başvuru yapabilecektir.

 

İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Programı Proje, bu konsorsiyumun sağlayacağı

 1. Bir Koordinasyon Merkezi oluşturmak,
 2. Bir internet sitesi kurmak,
 3. İlgi beyanlarına ait çağrıları yayınlamak, koordine etmek ve yönetmek,
 4. Eylem etki ölçümü,
 5. Yönetim, kalite kontrol ve değerlendirme
 6. Raporlama alanlarını kapsamalıdır.

 

 

Son Başvuru: 4 Eylül 2018

Başvuru dili: Resmi AB Dilleri

 

İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Programı Detaylı bilgi için tıklayınız. Teklif çağrısının Türkçe özeti için tıklayınız.

AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız.

COSME Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kaynak

Ayrıca Kontrol Edin

Ankara Kalkınma Ajansı Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı

Ankara Kalkınma Ajansı, Tıbbi Cihazlar Finansman Desteği Programı ile 15 Milyon TL tutarında kaynağı aşağıda belirtildiği şekilde …