Perşembe , 19 Mayıs 2022

Engelli Girişimci Desteği İŞKUR 2020 yılında 65 Bin TL Oldu

 

Engelli Girişimci Desteği İŞKUR

Engelli girişimci desteği İŞKUR 2020 yılında 65 bin TL oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra ZÜMRÜT SELÇUK öncülüğünde yürütülen Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında; engelli vatandaşlarımız aktif işgücü programlarından ve hibe destekleri projelerinden etkin bir şekilde yararlanıyorlar. İŞKUR engelli yurttaşlarımızın verilecek desteklerle birlikte kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla hibe destekleri sunmaktır.

Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli vatandaşlara yönelik olarak hibe desteği programları yılda iki kez düzenlenmektedir. Bu doğrultuda son üç proje çağrı döneminde engelli vatandaşlarımız 50,000.- TL’ye kadar hibe desteğinden yararlanarak farklı sektörlerde kendi işlerinin patronu oldular.

2020 yılında kendine iş kurmak isteyen engelli (özürlü) girişimcilere İŞKUR hibe miktarını tam 65,000.- TL çıkarmıştır. Devlet desteği ile iş kurmak isteyen en az %40 engellilere sağlanan hibe desteği proje kabulüne 08 Haziran tarihi itibarı ile başlanmıştır. Desteklerden yararlanmak isteyenlerin en geç 17 Temmuz 2020 tarihine kadar projelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu yazımızda 12 ay sürecek olan programa verilecek 65,000.- TL hibe için gerekli evraklar, başvuru şartları ve girişimci belgesinin nasıl alınacağı gibi konulardan bahsedeceğiz.

Bu Şartlara Uygun Olmanız Gerekmektedir!

İŞKUR tarafından en son geçtiğimiz Aralık ayında açılan 2020/01 çağrısı ile verilen 50 bin TL hibe miktarı; yeni çağrı döneminde (2020/2.dönem) 65 bin TL’ye çıkartılmıştır. Ayrıca bu sene ilave edilen destek ile hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyenler için de ufak da olsa bir bütçe ilave edilmiştir. Hayvancılık için kira desteği dahil olmaksızın uygulanan hibe miktarı ise en fazla 9,000.- TL olmaktadır. İŞKUR desteği ile hem hayvancılık hem de iş yeri açmak isteyen engellilerde aranan şartlar ise şunlardır.

 1. Bedensel yada zihinsel olarak en az %40 oranında engelli raporuna sahip olmanız,
 2. İŞKUR’a engelli olarak kayıtlı olmanız,
 3. 18 yaşını tamamlamış olmanız
 4. Her ne sebeple olursa ise olsun EMEKLİ OLMAMIŞ OLMANIZ!
 5. Kendinize ait bir işletmenizin olmaması,
 6. İşyerini kuracağınız il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmanız,
 7. Kuracağınız işyeri için istenilen ustalık, diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmanız,
 8. Size vasi tayini yapılmamış olması,
 9. Herhangi bir icra dosyanızın olmaması gerekiyor. İcra Dosya sorgulamasını yapmak için tıklayınız.
 10. Ve en son olarak ise GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI sahibi olmanız gerekmektedir.

Bu belgeler içerisinde belkide en önemli olanı girişimcilik belgesinin alınmasıdır.

Engelliler Girişimcilik Sertifikası’nı Nasıl Alabilir?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz ilk 9 şartta uygun iseniz geriye kalan tek şey girişimcilik sertifikası almanızdır. Girişimcilik sertifikasını alabilmeniz içinde ”Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine” katılmanız gerekir. Peki bu eğitimlere ücretsiz olarak nasıl katılıp, sertifikanızı nasıl alabileceksiniz?Engelli girişimci desteği İŞKUR

Girişimcilik sertifikası almak engelliler için artık her zamankinden daha kolay. Daha önceleri sadece dersliklerde verilen eğitimlere katılma zorunluğuna şimdi alternatif olarak ”UZAKTAN EĞİTİM” uygulaması dahil edildi. Dilerseniz yerinizden bile kalkmanıza gerek olmadan bilgisayarınız başında ”UZAKTAN EĞİTİM” yöntemi ile bu sertifikayı nasıl alabileceksiniz ondan bahsedelim.

 1. Öncelik ile bir e-devlet şifrenizin olması şart.
 2. Eğer ki bir e-devlet şifreniz mevcut ise ilk olarak https://lms.kosgeb.gov.tr adresine girelim.
 3. Daha sonra ise sağ üsten ”GİRİŞ YAP” diyelim.
 4. Karşımıza direk e-devlet giriş gelecektir. Şimdi şifremizi girelim.
 5. Sistem bizi direk aynı eğitim sayfasına yönlendirecektir. Buradan sayfayı aşağıya indirerek ”Geleneksel Girişimcilik Eğitimi” sayfasına geçiş yapalım.
 6. Sayfada yer alan 10 videoyu izleyerek video sonrasındaki testleri çözelim.
 7. En son video testinden sonra girişimcilik sertifikanız oluşacaktır.

Uygulamalı Girişimci Eğitimini uzaktan alabilmek için hazırladığımız sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

Engelli Girişimci Desteği İŞKUR Engellilere Verilen Hibe Miktarları Ne Kadardır?

Engelli kişilerin hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla Komisyona sunacakları projelerde;

Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5,000.- TL,

İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15,000.- TL,

Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45,000.- TL destek sağlanmaktadır.

Bu destekleri alan engelliler işletmelerini en az 3 yıl boyunca faaliyet göstermeyi taahhüt edeceklerini de ayrıca belirtmek isteriz.

DESTEK TANITIM VİDEOSU

Engelli Girişimci Desteği Hangi Tür Projeler Desteklenecektir?

İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanacak projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

 1. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
 2. Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
 3. Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
 4. Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler.
 5. Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler,
 6. Engellilere yönelik diğer projeler.

Başvuru İşlemleri İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?

Şartlara uygun engellilerin belirtilen miktarlarda giderler için hibe alabilmeleri için aşağıdaki evrakları eksiksiz olarak İŞKUR’a elden teslim yapmaları gerekir. Evrakların teslim edilme başlangıç tarihi 08 Haziran, son tarih ise 17 Temmuz 2020 tir. Başvuru için istenilen evraklar ise şunlardır.

 1. Talep dilekçesi,
 2. Proje başvuru formu,
 3. Başvuru sahibine ait kimlik fotokopisi,
 4. Kurulacak olan iş fikrine ait gerekli duyulması halinde meslekî diploma,
 5. Girişimcilik Sertifikası,
 6. Bütçe tablosu,
 7. Aslı gibidir yapılmış engelli sağlık kurulu raporu,
 8. Vergi dairesinden alınmış başvuru sahibi engellinin vergi mükellefiyeti durumunu gösteren belge,
 9. Hayvancılık için Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış olan ”İşletme Belgesi”,
 10. Herhangi bir icra dosyasının olmadığını gösteren taahhütname,
 11. Adli sicil sorgulaması belgesi istenilmektedir.

İŞKUR üzerinden verilecek olan 65 bin TL hibe başvurusu ile ilgili detaylı bilgi almak, belirlen şartlara uygunluğunuzu görüşmek ve işplanınızı birlikte hazırlamak için:

Girişimci Başvuru Formu

Gizliliğinize önem veriyoruz. Bu bilgiler gizlilik politikamız kapsamında değerlendirilecek olup; sadece şirket temsilcilerimiz tarafından incelenecektir.

 

Ayrıca Kontrol Edin

İŞKUR 2022/2. Dönem Eski Hükümlü Desteği

Eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için …