Pazar , 23 Haziran 2024

İşkur Eski Hükümlü Desteği 2021/01

İŞKUR Eski Hükümlülere Özel Girişimci Desteği 2020 Yılı

İŞKUR Eski Hükümlü Desteği İŞKUR eski hükümlü yurttaşlarımızın verilecek desteklerle birlikte kendi işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla hibe destekleri sunmaktır.

Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan eski hükümlü vatandaşlara yönelik olarak hibe desteği programları yılda iki kez düzenlenmektedir.

Devlet desteği ile iş kurmak isteyen eski hükümlülere sağlanan hibe desteği proje kabulüne 23 Kasım tarihi itibarı ile başlanmıştır. Desteklerden yararlanmak isteyenlerin en geç 18 Aralık 2020 tarihine kadar projelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu yazımızda 12 ay sürecek olan programa verilecek 45,000.- TL‘ye kadar hibe için gerekli evraklar, başvuru şartları ve girişimci belgesinin nasıl alınacağı gibi konulardan bahsedeceğiz.

İŞKUR Eski Hükümlü Desteği Özel Girişimci Desteği İçin Bu Şartlara Uygun Olmanız Gerekmektedir!

İŞKUR desteği ile iş yeri açmak isteyen eski hükümlülerde aranan şartlar ise;

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır.

İşkur Eski Hükümlü Desteği Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

 1. İŞKUR’a eski hükümlü olarak kayıtlı olmanız,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmanız,
 3. Her ne sebeple olursa ise olsun EMEKLİ OLMAMIŞ OLMANIZ!
 4. Kendinize ait bir işletmenizin olmaması,
 5. İşyerini kuracağınız il sınırları içerisinde ikâmet ediyor olmanız,
 6. Kuracağınız işyeri için istenilen ustalık, diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmanız,
 7. Size vasi tayini yapılmamış olması,
 8. Herhangi bir icra dosyanızın olmaması gerekiyor. İcra Dosya sorgulamasını yapmak için tıklayınız.
 9. Ve en son olarak ise GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI sahibi olmanız gerekmektedir.

Bu belgeler içerisinde belkide en önemli olanı girişimcilik belgesinin alınmasıdır.

Eski Hükümlüler Girişimcilik Sertifikası Nasıl Alabilir?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz ilk sekiz şartta uygun iseniz geriye kalan tek şey girişimcilik sertifikası almanızdır. Girişimcilik sertifikasını alabilmeniz içinde ”Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine” katılmanız gerekir. Peki bu eğitimlere ücretsiz olarak nasıl katılıp, sertifikanızı nasıl alabileceksiniz?

Girişimcilik sertifikası almak eski hükümlüler için artık her zamankinden daha kolay. Daha önceleri sadece dersliklerde verilen eğitimlere katılma zorunluğuna şimdi alternatif olarak ”UZAKTAN EĞİTİM” uygulaması dahil edildi. Dilerseniz yerinizden bile kalkmanıza gerek olmadan bilgisayarınız başında ”UZAKTAN EĞİTİM” yöntemi ile bu sertifikayı nasıl alabileceksiniz ondan bahsedelim.

 1. Öncelik ile bir e-devlet şifrenizin olması şart.
 2. Eğer ki bir e-devlet şifreniz mevcut ise ilk olarak https://lms.kosgeb.gov.tr adresine girelim.
 3. Daha sonra ise sağ üsten ”GİRİŞ YAP” diyelim.
 4. Karşımıza direk e-devlet giriş gelecektir. Şimdi şifremizi girelim.
 5. Sistem bizi direk aynı eğitim sayfasına yönlendirecektir. Buradan sayfayı aşağıya indirerek ”Geleneksel Girişimcilik Eğitimi” sayfasına geçiş yapalım.
 6. Sayfada yer alan 10 videoyu izleyerek video sonrasındaki testleri çözelim.
 7. En son video testinden sonra girişimcilik sertifikanız oluşacaktır.

Uygulamalı Girişimci Eğitimini uzaktan alabilmek için hazırladığımız sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

İŞKUR Eski Hükümlülere Verilen Hibe Miktarları Ne Kadardır?

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.

Bir iş yeri kurarak geçimini sağlamak isteyen eski hükümlüler; hazırlayacakları projelerini Denetimli Serbestlik veya Koruma Kurulları üzerinden Komisyona sunmaları ve projelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen projelere vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında “kuruluş desteği” sağlanmaktadır.

Hangi Tür Projeler Desteklenecektir?

İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Destek verilmeyecek maliyetler nelerdir?

Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde;

 • depozito,
 • su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,
 • çalışanların ücretleri,
 • işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
 • vergi, resim, harç (İşyeri Kuruluşu için yapılan zorunlu harç ödemeleri hariç), çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,
 • işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,
 • kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
 • Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı,
  desteklenmeyecektir.
 • İşletme Gider Kaleminden tarım ve hayvancılık projeleri hariç olmak üzere aylık kira giderinin %60’nı ve toplamda 6,000.- TL’yi geçmeyecek kadarı karşılanır. Kira giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya ilgili mevzuat gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun/ödeme belgesinin ibrazı zorunludur. İşletme kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.
 • Proje kapsamında; proje sahiplerinin üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından ve bunların sahip/ortak oldukları işletmelerden; işyeri kiralanması, hayvan ve demirbaş malzeme alımı yapılamaz.

Bu destekleri alan engelliler işletmelerini en az 3 yıl boyunca faaliyet göstermeyi taahhüt edeceklerini de ayrıca belirtmek isteriz.

DESTEK TANITIM VİDEOSU

Başvuru İşlemleri İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?

Şartlara uygun engellilerin belirtilen miktarlarda giderler için hibe alabilmeleri için aşağıdaki evrakları eksiksiz olarak İŞKUR’a elden teslim yapmaları gerekir. Evrakların teslim edilme başlangıç tarihi 08 Haziran, son tarih ise 17 Temmuz 2020 tir. Başvuru için istenilen evraklar ise şunlardır.

 1. Talep dilekçesi,
 2. Proje başvuru formu,
 3. Başvuru sahibine ait kimlik fotokopisi,
 4. Kurulacak olan iş fikrine ait gerekli duyulması halinde mesleki diploma,
 5. Girişimcilik Sertifikası,
 6. Bütçe tablosu,
 7. Aslı gibidir yapılmış engelli sağlık kurulu raporu,
 8. Vergi dairesinden alınmış başvuru sahibi engellinin vergi mükellefiyeti durumunu gösteren belge,
 9. Hayvancılık için Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış olan ”İşletme Belgesi”,
 10. Herhangi bir icra dosyasının olmadığını gösteren taahhütname istenilmektedir.

İŞKUR üzerinden verilecek olan 45 bin TL’ye varan hibe başvurusu ile ilgili detaylı bilgi almak, belirlenen şartlara uygunluğunuzu görüşmek ve işplanınızı birlikte hazırlamak için:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlvJ7qmmBpXMnI0GNtFdjQ9S9AuCw2JvbCHfeTUuCNst7SrA/viewform?embedded=true

 

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024