Pazar , 26 Mayıs 2024

Hayata Destek Workshop için Pasta Şefi Duyurusu

Hayata Destek Workshop için Pasta Şefi Duyurusu

Hayata Destek Workshop için Pasta Şefi Duyurusu

HAYATA DESTEK DERNEĞİ / SUPPORT TO LIFE

www.hayatadestek.org / www.supporttolife.org

 

İLERİ DÜZEY PASTA YAPIMI KONULU WORKSHOP İÇİN PASTA ŞEFİ

Ref: 2017092801

 

Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek Workshop hedefleri doğrultusunda sürmekte olan stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek Programı: Türkiye’deki mültecilerin sayısı ve zarargörebilirliği arttığı sürece, Hayata Destek, kamplar dışında hayatını sürdüren mültecilere insani yardım ve koruma sağlamaya devam edecektir.
 • Çocuk Koruma Programı: Hayata Destek, Suriyeli çocuklar ile mevsimlik gezici tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Çalışan çocuklar ile risk altındaki çocukların eğitime devamlılıklarına katkı sağlayan Hayata Destek, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelerin yanı sıra farkındalık arttırma çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.
 • Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek paydaş kurumlarla birlikte, sivil toplum aktörlerini doğal ve çatışma kaynaklı afetlere ilişkin konularda bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve savunuculuk için bir araya getirecek bir platform oluşturmuştur.

Şu anda, STL faaliyetleri arasında, sanat atölyeleri, bilinçlendirme oturumları, meslek edindirme kursları, yaşam becerileri programları ve mesleki eğitim yoluyla psikososyal ve beceri geliştirimi ihtiyaçlarına cevap olabilmek için Toplum Merkezi temelli koruma programları aracılığıyla Suriyeli mültecileri desteklemektedir. Koruyu Geçim Kaynakları kapsamında Suriyeli mültecilere pastacılık ve yaş pasta yapımı konusunda eğitim verebilecek geçici süreli Pastacılık Uzmanı danışman aranıyor.

 

Pozisyon: Pastacılık Şefi
Program: Koruyucu Geçim Kaynakları
Yönetici: Proje Yöneticisi
Kursiyerler: Hatay Toplum Merkezi
Sözleşme Süresi: Kasım Ayı içerisinde 2 gün
Çalışma Yeri: Hatay
Genel Sorumluluklar: Hayata Destek Derneği Hatay Toplum Merkezi tarafından belirlenen Suriyeli mültecilere pastacılık alanında becerilerinin geliştirilmesi ve gelir getirici faaliyetlere dönüştürülmesi için ileri düzey pasta yapımında workshop eğitmenliği yapmak

 

Temel Sorumluluklar
 • Gerekli beceri ve eğitimin kazandırılması.
 • Workshop konu ve malzeme ihtiyacı planlarının yapılması.
 • Workshop yönetiminin sağlanması.
 • Gerekli ekipman listesinin hazırlanması, gerekli alımlar için STL ekibi ile takipte bulunulması,
 • Proje Yöneticisi gözetiminde sorumlu proje personeli ile eğitimin planlaması,

 

Nitelikler
 • Alanında yeterliliğini gösterir sertifika sahibi olması.
 • En az 2 senelik çalışma tecrübesi
 • Güçlü iletişim becerisi olan
 • Farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Pastacılık konusunda daha önce workshoplar düzenlemiş ve eğitmenlik yapmış
 • Eğitim malzemeleri hazırlamak için yeterli bilgi ve deneyime sahip olan
 • Suriye ve Türkiye mutfak tatlı kültürü ve gelenekleri ile ilgili bilgisi olması tercih nedenidir.

 

Şartlar ve Koşullar

CV ile birlikte Teklif Mektubu gönderilmelidir. Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden günlük net  olarak TL bazında verilecektir. Varsa konaklama ve seyahat bedelleri teklif edilen tutara dahil olacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi projenin süresi sonuna kadar olmalıdır.  Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

CV ile birlikte tekliflerin 04.10.2017 tarihine kadar ihale@hayatadesstek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024