Pazar , 23 Haziran 2024

Hayata Destek Operasyon Danışmanlık Hizmeti İhale Duyurusu

Hayata Destek Operasyon Danışmanlık Hizmeti İhale Duyurusu

Hayata Destek Operasyon Danışmanlık Hizmeti İhale Duyurusu

Operasyon Danışmanlık Hizmeti

Ref: OPH

 

Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek hedefleri doğrultusunda sürmekte olan stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek Programı: Türkiye’deki mültecilerin sayısı ve zarargörebilirliği arttığı sürece, Hayata Destek, kamplar dışında hayatını sürdüren mültecilere insani yardım ve koruma sağlamaya devam edecektir.
 • Çocuk Koruma Programı: Hayata Destek, Suriyeli çocuklar ile mevsimlik gezici tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Çalışan çocuklar ile risk altındaki çocukların eğitime devamlılıklarına katkı sağlayan Hayata Destek, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelerin yanı sıra farkındalık arttırma çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.
 • Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek paydaş kurumlarla birlikte, sivil toplum aktörlerini doğal ve çatışma kaynaklı afetlere ilişkin konularda bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve savunuculuk için bir araya getirecek bir platform oluşturmuştur.

Şu anda, STL faaliyetleri arasında, sanat atölyeleri, bilinçlendirme oturumları, meslek edindirme kursları, yaşam becerileri programları ve mesleki eğitim yoluyla psikososyal ihtiyaçlarına cevap olabilmek için Toplum Merkezi temelli koruma programları aracılığıyla Suriyeli mültecileri desteklemektedir.

 

Sözleşme Süresi: İmza tarihinden itibaren 4 ay
Çalışma Yeri: İstanbul
Genel Sorumluluklar:
 • Hayata Destek Operasyon Rehberinin çıkarılması ve yaygınlaştırılması
 • Hayata Destek Afete hazırlık çalışmasının yapılması
 • Hayata Destek Afete Hazırlık kılavuzunun hazırlanması
 • İhtiyaç duyulduğunda operasyona destek verilmesi

 

Temel Sorumluluklar
 1. Operasyon Rehberi
 • Hayata Destek Kalite Danışmanı ile beraber Operasyon Rehberi’nin hazırlanması
 • Operasyon Rehberi’nin dernek içinde yaygınlaştırılması
 • Rehberin uygulanması konusunda sahaya ve operasyon yöneticilerine destek olunması
 1. Afete Hazırlık Kılavuzu
 • Kaynak kişi ve kurumlarla iletişime geçilmesi
 • Afete hazırlık çalışmasının ilgili departmanlar ile yapılması ve yaygın hale getirilmesi
 • Hayata Destek Afete Hazırlık metodolojisinin hazırlanıp kılavuz haline getirilmesi
 1. IT Kurumsal Yapılanma Desteği
 • Derneğin IT ihtiyaçlarının analizinin yapılması
 • Kuruma destek verebilcek kişi ve kurumların belirlenmesi
 • Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda derneğin ihtiyacı olan kurumsal yapının oluşturulması
 1. Operasyon desteği
 • Acil yardım operasyonun doğması durumunda sahaya destek verilmesi

 

Yukarıda bahsi geçen işlerin 4 aylık bir süre içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Nitelikler
 • En az 10 yıl insani yardım sektöründe çalışmış olmak olmak
 • En az 5 farklı acil yardım operasyonunda liderlik yapmış olmak
 • Yurtiçi ve yurtdışı acil yardım operasyonlarına dahil olmuş olmak
 • İleri seviyede İngilizce biliyor olmak

 

Şartlar ve Koşullar

CV ile birlikte Teklif Mektubu gönderilmelidir.

Teklif mektupları aşağıda belirtilen hususları içermelidir;

 • Operasyon Rehberi ve Afete Hazırlık Kılavuzu; her bir rehberin maliyetinin fiyatlandırılması
 • IT Kurumsal Yapılanma Desteği ve Operasyon Desteği: saatlik fiyat verilmesi

 

Ayrıca fiyatların net olarak varsa konaklama ve seyahat bedelleri teklif edilen tutara dahil olacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi projenin süresi sonuna kadar olmalıdır.  Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Hayata Destek Operasyon Danışmanlık Hizmeti CV ile birlikte tekliflerin 25 Ekim 2017  tarihine kadar ihale@hayatadestek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024