Pazar , 26 Mayıs 2024

Hayata Destek Drama Gösterisi Hizmeti İhale Duyurusu

Hayata Destek Drama Gösterisi Hizmeti İhale Duyurusu

Hayata Destek Drama Gösterisi Hizmeti İhale Duyurusu

HAYATA DESTEK DERNEĞİ / SUPPORT TO LIFE

www.hayatadestek.org / www.supporttolife.org

Drama Gösterisi Hizmeti

Ref: 2017/060702

 

Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek hedefleri doğrultusunda sürmekte olan stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek Programı: Türkiye’deki mültecilerin sayısı ve zarargörebilirliği arttığı sürece, Hayata Destek, kamplar dışında hayatını sürdüren mültecilere insani yardım ve koruma sağlamaya devam edecektir.
 • Çocuk Koruma Programı: Hayata Destek, Suriyeli çocuklar ile mevsimlik gezici tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Çalışan çocuklar ile risk altındaki çocukların eğitime devamlılıklarına katkı sağlayan Hayata Destek, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelerin yanı sıra farkındalık arttırma çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.
 • Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek paydaş kurumlarla birlikte, sivil toplum aktörlerini doğal ve çatışma kaynaklı afetlere ilişkin konularda bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve savunuculuk için bir araya getirecek bir platform oluşturmuştur.

Şu anda, STL faaliyetleri arasında, sanat atölyeleri, bilinçlendirme oturumları,meslek edindirme kursları, yaşam becerileri programları ve mesleki eğitim yoluyla psikososyal ihtiyaçlarına cevap olabilmek için Toplum Merkezi temelli koruma programları aracılığıyla Suriyeli mültecileri desteklemektedir. Urfa ve Hatay Toplum merkezinde düzenlenecek festival kapsamında çocuklara drama gösterisi yapacak ekip aranmaktadır.

 

Pozisyon: Çocuklarla drama çalışması yapacak ekip
Program: Toplum Temelli Koruma
Yönetici: Toplum Merkezi Yöneticisi
Kursiyerler: Çocuklar
Sözleşme Süresi: 2-4 gün
Çalışma Yeri: Şanlıurfa ve Hatay
Genel Sorumluluklar: Çocuklara drama gösterisi yapma

 

 

Hayata Destek Drama Gösterisi Hizmeti Temel Sorumluluklar

 • Düzenlenecek festival kapsamında çocuklarla drama gösterisi yapma
 • Suriyeli ve yerel çocukları hedefleyen içerik üretilmesi (dilsiz olması tercih sebebidir)
 • Çocuk koruma kurallarına uymak ve gözetmek

 

Nitelikler

 • Tiyatro/sahne sanatları deneyimi
 • Çocuklarla çalışma deneyimi
 • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
 • Çocuklarla iletişimi kuvvetli
 • Dezavantajları gruplarla çalışma deneyimi olan

 

Hayata Destek Drama Gösterisi Hizmeti Şartlar ve Koşullar

CV ile birlikte Teklif Mektubu gönderilmelidir. Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden günlük net  olarak TL bazında verilecektir. Varsa konaklama ve seyahat bedelleri teklif edilen tutara dahil olacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi projenin süresi sonuna kadar olmalıdır.  Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

CV ile birlikte tekliflerin tarihine kadar ihale@hayatadestek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024