Pazartesi , 4 Temmuz 2022

Hayata Destek Bilim Etkinliği Hizmeti İhale Duyurusu

Hayata Destek Bilim Etkinliği Hizmeti İhale Duyurusu

Hayata Destek Bilim Etkinliği Hizmeti İhale Duyurusu

 HAYATA DESTEK DERNEĞİ / SUPPORT TO LIFE

www.hayatadestek.org / www.supporttolife.org

Bilim Etkinliği Hizmeti

Ref: 2017/060703

 

Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek hedefleri doğrultusunda sürmekte olan stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek Programı: Türkiye’deki mültecilerin sayısı ve zarargörebilirliği arttığı sürece, Hayata Destek, kamplar dışında hayatını sürdüren mültecilere insani yardım ve koruma sağlamaya devam edecektir.
 • Çocuk Koruma Programı: Hayata Destek, Suriyeli çocuklar ile mevsimlik gezici tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Çalışan çocuklar ile risk altındaki çocukların eğitime devamlılıklarına katkı sağlayan Hayata Destek, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelerin yanı sıra farkındalık arttırma çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.
 • Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek paydaş kurumlarla birlikte, sivil toplum aktörlerini doğal ve çatışma kaynaklı afetlere ilişkin konularda bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve savunuculuk için bir araya getirecek bir platform oluşturmuştur.

Şu anda, STL faaliyetleri arasında, sanat atölyeleri, bilinçlendirme oturumları, meslek edindirme kursları, yaşam becerileri programları ve mesleki eğitim yoluyla psikososyal ihtiyaçlarına cevap olabilmek için Toplum Merkezi temelli koruma programları aracılığıyla Suriyeli mültecileri desteklemektedir. Urfa ve Hatay Toplum merkezinde düzenlenecek festival kapsamında çocuklara bilim etkinliği yapacak ekip aranmaktadır.

 

Pozisyon: Çocuklarla bilim çalışması yapacak ekip
Program: Toplum Temelli Koruma
Yönetici: Toplum Merkezi Yöneticisi
Kursiyerler: Çocuklar
Sözleşme Süresi: 2-4 gün
Çalışma Yeri: Şanlıurfa ve Hatay
Genel Sorumluluklar: Çocuklara bilim gösterisi yapma

 

Hayata Destek Bilim Etkinliği Hizmeti Temel Sorumluluklar

 • Toplum Merkezi etkinliğinde en az 2 saatlik bilim (fen bilgisi ve kimya) içerikli eğlence seansı düzenlemek
 • Seans sırasında izleyicilere zarar vermemek, yapılacak eğlence amaçlı deneylerde çocukların güvenliğini gözetmek
 • Hayata Destek Derneği Çocuk koruma politikasının prensiplerini benimsemiş olmak
 • Mülteci ve Türkiyeli çocukların birlikte katılacağı bir etklinlikte görev yapacağı için grup dinamiklerini gösterek ayrımcılık yapmamak
 • Seans sırasında çocukların katılımcılığını gözetmek

 

Hayata Destek Bilim Etkinliği Hizmeti Nitelikler

 • İlgili alanda çalışma deneyimi
 • Çocuklarla çalışma deneyimi
 • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
 • Çocuklarla iletişimi kuvvetli
 • Dezavantajları gruplarla çalışma deneyimi olan

 

Hayata Destek Bilim Etkinliği Hizmeti Şartlar ve Koşullar

CV ile birlikte Teklif Mektubu gönderilmelidir. Teklifler yukarıdaki belirtilen iş kalemleri ve süreçler üzerinden günlük net olarak TL bazında verilecektir. Varsa konaklama ve seyahat bedelleri teklif edilen tutara dahil olacaktır. Tekliflerin geçerlilik süresi projenin süresi sonuna kadar olmalıdır.  Belirtilen bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

CV ile birlikte tekliflerin 16/07/2017 tarihine kadar ihale@hayatadestek.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kontrol Edin

Türkiye’de Çocuk Güvenliği Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Çağrısı

  Türkiye’de Çocuk Güvenliği Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Hibe Çağrısı. Hayata Destek Derneği, Çocuk Güvenliği altyapısını …