Pazar , 22 Eylül 2019
Ana » Arşiv » Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 02.01.2018 tarihi itibariyle Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program kapsamında toplam 6.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanmaktadır.

Proje başvuruları 28 Şubat 2018 Saat: 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 23.59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden 5 Mart 2018 saat 17.00’ye kadar DAKA’ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak DAKA’ya sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

PROGRAM KÜNYESİ

Program AdıÇOCUK VE GENÇLERİN KALKINMAYA ENTEGRASYONU MALİ DESTEK PROGRAMI
Referans No:DAKA/18/ÇGMDP
Program TürüMali Destek/Doğrudan Finansman Desteği
Başvuru SüreciProgram İlan TarihiBaşvuru Başlangıç ZamanıSon Başvuru Zamanı
02/01/201805/01/2018– 09:00Elektronik: 28/02/2018 Saat: 23:59
Evrak teslim:05/03/2018 Saat:17:00
Proje Uygulama TakvimiSözleşmelerin İmzalanması İçin Öngörülen TarihProjelerin Tamamlanması İçin Öngörülen Tarih
15/05/201815/05/2020
Genel AmaçBu programın amacı, Van ilinin Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçeleri ile Hakkari ili Yüksekova ilçesindeki çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, bilim, kültür, sanat, spor, girişimcilik gibi alanlarda farkındalıklarını artırarak kalkınmaya entegrasyonunu sağlamaktır
Program ÖncelikleriÖncelik 1: Çocuk ve Gençlere yönelik yenilikçi, girişimci yaratıcı düşünce gücünün geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
Öncelik 2: Çocuk ve Gençlere yönelik eğitim, kültür,  sanat,  spor faaliyetlerinin desteklenmesi,
Öncelik 3: Çocuk ve Gençlerin sosyal yaşama uyumunu sağlamak üzere,  özel ilgi gerektiren alanlarda, önleyici ve geliştirici faaliyetlerin desteklenmesi,
Bütçe Kuralları
  • Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı uygun maliyetlerin %20’sini geçemez.
  • Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının % 2’sini geçemez.
  • Projenin uygulanması için mutlaka gerekli ise küçük ölçekli yapım işleri destek miktarının %10’nu geçemez.
Bütçe6.000.000 TL
Destek MiktarıAsgari tutar: 200.000 TL
Azami tutar: 1.500.000 TL
Destek OranıAsgari:  % 25
Azami:  % 90
Süre24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları
  • İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri, Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile Halk Sağlığı İl Müdürlükleri,
  • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları),
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri,
  • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler,Vakıflar,Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
Projenin Ajans tarafından desteklenebilmesi için her projede en az bir ortak olması zorunludur. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır.
Başarı KriterleriDeğerlendirmenin sonunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler sayılır.

Ayrıca Kontrol Edin

SERKA Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine …

%d blogcu bunu beğendi: