Çarşamba , 29 Haziran 2022

Bölünmüş Geçmiş Ortak Gelecek Projesi Kapsamında STK’lara Yönelik Küçük Hibe Programı Açıldı

 

Bölünmüş Geçmiş Ortak Gelecek Projesi Kapsamında STK’lara Yönelik Küçük Hibe Programı Açıldı.

Hibe verilecek projeler aktiviteleri:

 1. Barışın inşası, uzlaşma, çeşitlilik, ve birlikte yaşam pratiklerini destekleyen çeşitli sosyal etkinliklerin üretilmesi;
 2. lobi / savunuculuk kampanyaları (diğer bir deyişle, toplum yaşamıyla ilgili belirli bir mevzuat ya da düzenlemede bir değişiklik için barış ve uzlaşma süreci);
 3. Toplumsal karar alıcılarla barış; ve sosyal ve ekonomik hayatın iyileştirilmesine üzerine tartışmalar yapmak üzere, yuvarlak masa toplantıları ve görüşmeler
 4. Barış inşasını teşvik etmek ve kapsayıcı sosyal inovasyon yaklaşımını kullanarak toplantılar veya toplumsal etkinliklerin düzenlenmesi;
 5. Toplumla ilgili sorunların çözümü için iş sektörü ve sivil toplum gibi farklı paydaşları bir araya getirmek ve bu paydaşlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için koşulların iyileştirilmesi;
 6. Farklı geçmişlere sahip topluluk üyelerinin birbirleri ile sosyalleşmesini ve birbirlerinden öğrenmesini kolaylaştıracak barış inşasına katkıda bulunacak aktiviteler;
 7. Farklı etnik, kültür ve dini gruplar arasında arasında hoşgörüyü artıran, diyaloğu ve işbirliğini geliştiren faaliyetler

 

Bölünmüş Geçmiş Ortak Gelecek Projesi Desteklenen projeler, çeşitlilik, farklı kültürlerle bir arada yaşama ve barış inşasına katkı sağlamalıdır.

 • Tek bir proje için verilecek maksimum hibe 7.400 Euro’dur.
 • Projeler en az 4 ve en fazla 6 ay sürebilir.
 • Başvurular 15 Temmuz 2018’den 15 Eylül 2018’e kadar açıktır.
 • Başvurular için kendi kurumsal sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Kontrol Edin

Kültür Sanat Fonu 2021 Dönemi Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı, Kültür-Sanat Fonu’nu Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları …