Pazar , 26 Mayıs 2024

AR-GE Destekleri hakkında Genel Sorular

AR-GE Destekleri hakkında Genel Sorular

AR-GE Destekleri hakkında Genel Sorular

1. AR-GE destekleri hangi kuruluşlar veriyor?

TÜBİTAK Yenilik ve Destek Programlığı Başkanlığı ( TEYDEB ), Türkiye Teknoloji ve Geliştirme Vakfı (TTGV ) ve belli oranda Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bu tür destekler vermektedir.

2. TEYDEB ve TTGV Kimdir?

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV ), 26 Özel Sektör, 6 Kamu, 10 Şemsiye Kuruluş ve 14 Şahısın biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf’tır.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, TEYDEB , TÜBİTAK ’a bağlı Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmek; yenilikleri desteklemek; özendirmek; izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini geliştirmek için oluşturulan programlar ve planlanan faaliyetler yürütmekle görevli bir başkanlıktır.

3. TEYDEB ve TTGV’nin Destek Yöntemleri Farklı Mıdır?

TTGV, destekleri geri ödemeli, kredi şeklinde verir. Sıfır faizli olmakla birlikte çeşitli masraf ve hizmet bedeli adı altında ödeme alır veya kesinti uygular. Bu kesintiler desteklere göre değişmekle birlikte döviz bazında %1-1,5 gibi yıllık maliyet oluşturur.

Verilen krediler döviz (Amerikan doları) bazındadır.

TEYDEB, tamamen geri ödemesiz, hibe şeklinde destekler verir. Destekler TL bazındadır.

4. TEYDEB ve TTGV arasında bir bağlantı var mıdır?

TTGV’nin kuruluşunda bulunan bir çok özel sektör ve kamu kuruluşu yer almıştır. TÜBİTAK burada yer alan 6 kamu kuruluşlarında biridir.

Ayrıca, TEYDEB’e başvurusu yapılan projeler TTGV tarafından da desteklenebilmektedir.

5. Ar-Ge nedir?

Araştırma Geliştirme kelimelerinin kısaltması olarak kullanılır. Yenilik yapma ya da yaratma sürecine Ar-Ge denilir.

6. Yenilik nedir?

Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmektir.

Teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği ifade eder.

7. Ne yenilik değildir?

Estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler yenilik değildir.

8. Üründe yenilik nedir?

Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi, parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin teknolojik farklar gösteren bir üründür.

9. Üretim yöntemlerinde yenilik nedir?

Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan yöntemdir.

10. Üründe yenilik kaç grupta incelenir?

Üründe yenilik 5 ana grupta incelenir.

  1. Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi (temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni ürünler geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları)
  2. Firma İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (benzerleri pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün ailesinde olmayan bir ürünün geliştirilmesi)
  3. Firma İçin Yeni Bir Ürün Platformu Geliştirilmesi (kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürünün geliştirilmesi)
  4. Ülke İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi
  5. Dünya İçin Yeni Bir Ürün Geliştirilmesi (yeni bir fikir odağında dünya pazarlarında olmayan bir ürünün geliştirilmesi)

11. Süreç yeniliği kaç ana grupta incelenir?

Süreç yeniliği 2 ana grupta incelenir;

  1. Maliyet Düşürücü veya Standart/Kalite Yükseltici Sonuçların Elde Edilmesi Amacıyla Yeni Tekniklerin Geliştirilerek Uygulanması
  2. Üretimle İlgili Olarak Yeni Bir Yöntem veya Teknoloji Geliştirilmesi

12. Ekonomik yararı olmayan bir proje destek alabilir mi?

Hayır, alamaz. Söz konusu projenin mutlaka ekonomik bir getirisi olması gerekmektedir.

13. Yatırım ağırlıklı bir proje desteklenir mi?

Hayır, projenin mutlaka yenilik içermesi gerekir. Yenilik elde etmeye yönelik harcamalar destelenir.

14. Ar-Ge çalışmaları için gerekli ekipmanlar üretimde de kullanılacaksa, destek kapsamına girer mi?

Alınacak makina/ekipman vs… mutlaka Ar-Ge için gerekli ise desteklenir. Fakat üretimde de kullanılacağı için hibe tutarı “oransal destek” olarak belirtilen aynı bir oranla belirlenir.

15. Teknokent firması olmak avantaj mıdır?

Projenin kabul edilmesi açısından büyük bir etkisi yoktur. Fakat, teknokentte çalışan personelin maaşı daha yüksek oranda desteklenir.

16. İthal edilen bir ürünün yerlileştirilmesi destek kapsamında mıdır?

Evet. Teknolojik olarak dışa bağımlılığı azaltıcı, yabancı bir ürünü yerlileştirici faaliyetler teşvik kapsamında ve avantajlı projelerdir.

17. Kalite belgelerine sahip olmak bir avantaj mıdır?

Önerin kuruluşun kalite güvence sistemi alt yapısına sahip olması, vizyon ve misyonunda Ar-Ge’yi vurgulaması artı puandır.

18. Daha önceden Ar-Ge projesi desteklenen bir firma yeniden başvurabilir mi?

KOBİ Ar-Ge Destek paketi hariç proje sınırlaması yoktur. Firmanın uygun olan tüm projeleri desteklenir.

19. Destekler nasıl ödenmektedir?

Destekleyen kuruluşa göre değişmekle birlikte, firma tarafından belli bir dönem harcamalar yapıldıktan sonra firmaya ödeme yapılmaktadır. TEYDEB 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz-31 Aralık olmak üzere 2 dönem şeklinde harcamaları değerlendirmekte ve ilgili döneme ait harcamalarını hibe oranı kadarını geri ödemektedir. TTGV ise aylık dönemlerle harcama tutarı üzerinden kredi vermektedir.

20. TÜBİTAK-TEYDEB’den alınan hibe nasıl geri ödenmektedir?

Hibe, geri ödemesiz destek, bağış demektir. TEYDEB’den alınan destek, geri ödemesizdir.

21. Bu desteklere başvurmak için danışman zorunlu mudur?

Bu desteklere başvurabilmek için danışmanla çalışılması bir zorunluluk olmadığı gibi başvuru sahibi kişi/kurum tarafından yeterince zaman ve kaynak ayrılırsa dışarıdan herhangi bir desteğe de ihtiyaç olmayabilir.

22. Danışmanla Çalışmalı mıyım? Neden?

AR-GE Destekleri Destek Programları, süreçler, dosya hazırlanması ve projenin uygulanması aşamalarında yeterince tecrübeli personeliniz ve bu personelinizin kendi işleri haricinde bu çalışmalar için yeterince zamanı varsa, HAYIR danışmanla çalışmanıza gerek yoktur.

Destekler konusunda tecrübeniz yok ve kendi başınıza da tecrübe kazanmak istemiyorsanız, vaktinizi uzmanlaştığınız işlere harcamayı daha doğru buluyorsanız, gerektiğinde istemediğiniz ama doğru olan şeylerin size söylenmesinin menfaatinize olduğunu düşünüyorsanız, EVET uzman bir danışman ekibi ile çalışmalısınız.

23. Danışman bana ne katkı sağlayacak?

Öncelikle şunu unutmamalısınız, projeyi yapan ve bilen sizsiniz. Danışman sadece sizin anlattığınız kadarını bilebilir.

Danışman ekibin size sağlayacağı katkı; Planladığınız projenin karşı tarafa doğru ve istenilen şekilde aktarılması, sürecin hatasız şekilde yürütülmesi ve desteğin planlandığı şekilde alınmasıdır.

24. Danışman olarak hazırladığınız projenin %100 destekleneceğini garantileyebilir misiniz?

Başka hiçbir danışmanın veremeyeceği gibi bizler de TEYDEB yada başka bir fon için hazırladığı hiçbir proje için projenin kabul edilme garantisini veremeyiz.

Herhangi bir garanti verilmesi için bazı hususların daha önceden belli olması gerekmektedir.

Hazırlanan projeler öncelikle TEYDEB’de görevli bir uzman tarafından değerlendirilmekte, daha sonrasında projenize hakemler atanmaktadır. Atanan bu hakemler sizlerle yapacağı görüşmeler neticesinde bir rapor hazırlayıp TEYDEB’e göndermektedirler. Bu raporlar ve uzman görüşleri toplanan komitede görüşülmekte ve proje hakkında karara varılmaktadır.

Bu kadar farklı aşama ve kişilerin değerlendirmesinden geçen böyle süreçte normal koşullar altında herhangi bir aşamanın etki altında olamayacağını düşünüyoruz.

Ekibimiz, tecrübelerine dayanarak projenizin desteklenme şansının yüksek yada düşük olduğunu söyleyebilir ve istenilen şartlarda hatasız ve eksiksiz (bazen de fazlasız) bir dosya ile başvurunun yapılmasını garanti edebilmektedir.

Bundan fazlasını taahhüt eden herhangi bir kişi/kuruluşa itibar etmemenizin sizin lehinize olacağını ifade etmek isteriz.

25. AR-GE Destekleri Bir girişimciyim, çok iyi bir projem var fakat sermayem yok. Destek alarak bu projeyi gerçekleştirebilir miyim?

Ülkemizdeki destek mekanizmaları hiçbir sermayeniz olmadan projenizi gerçekleştirebilmeyi mümkün kılmamaktadır.

Söz konusu destekler sonradan ödeme şeklinde gerçekleşmektedir. Belli dönemlerde (TEYDEB destekleri için bu dönemler Ocak-Haziran, Temmuz-Aralık arasıdır) yaptığınız harcamaları beyan edip, daha sonrasında geri alabilirsiniz. Harcamanın size geri dönmesi beyan edildikten sonra yaklaşık 3-4 ay olabilmektedir. Harcamaları da ortalama 3 ay dersek, bu projeniz için en az 6-7 aylık işletme sermayesine ihtiyacınız olacağı anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte projenizin bazı dönemleri için teminat göstererek, o dönemki harcamalarınızın %40’ı kadar avans alabilirsiniz.

26. AR-GE Destekleri Bugüne kadar hiç yapılmamış bir projem var destek alabilir miyim?

Yalnızca projenizin Ar-Ge içeriyor, yenilikçi olması destek alabilmeniz için yeterli değildir. Aynı zamanda projeyi öneren kişi/kuruluş olarak bu projeyi yapabilecek teknik kapasiteye sahip olmanız ve projenin ticarileşebilme potansiyelinin de olması gerekmektedir.

Unutmayınız ki, projeler bir ekip ürünüdür. Gerekli/yeterli ekip yoksa proje fikri ne kadar iyi olursa olsun gerçekleşemeyecektir.

TEYDEB’in de bakış açısı bu mantıkladır. Gerçekleşebilecek ve ticarileşebilecek AR-GE projelerini desteklemektedirler.

Ayrıca Kontrol Edin

Hızlı Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Pandemiden etkilenen imalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na ilişkin sizlerden gelen soruları derledik. …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024