Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 2020 Yılı

Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 2020 Yılı

Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 2020 Yılı açılmıştır.

Toplam bütçesi 2 Milyon TL olan 2020 Yılı Teknik Destek Programı’nın amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek 2020 Yılı Programının Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda yerel aktörlerin, “2018-2020 Sonuç Odaklı Program” vizyonu dâhilinde bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve artırılmasına yönelik teknik destek sağlamak.

Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek 2020 Yılı Programının Öncelikleri

Teknoloji Bileşeni:  TR51/20/TD_TEK

Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak eğitim vb. çalışmaların yapılması.

Kırsal Bileşeni:  TR51/20/TD_KIR

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak eğitim vb. çalışmaların yapılması.

Sosyal Bileşeni:  TR51/20/TD_SOS

Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak eğitim vb. çalışmaların yapılması.

Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek 2020 Yılı Programı Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?

 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Kamu kurumları,
 • Mahalli idareler,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Birlikler ve kooperatifler,
 • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri,
 • İş geliştirme merkezleri,
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurdukları veya ortağı oldukları işletmeler

Program Bütçesi

Toplam bütçesi 2 Milyon TL olan program için bütçe dağılımı aşağıdaki gibidir:

 • Teknoloji Bileşeni (TR51/20/TD_TEK): 1 Milyon TL
 • Kırsal Bileşeni (TR51/20/TD_KIR): 400 Bin TL
 • Sosyal Bileşeni (TR51/20/TD_SOS): 600 Bin TL

Teknik Desteğin Azami Maliyeti

40 Bin TL (KDV dâhil)

Destek Süresi

Teknik destek kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin uygulama süresi en fazla 6 (altı) ay olabilir.

Program Dönemi Son Başvuru Tarihi

Taahhütname teslimi/e imza tarihi: 31.12.2020

Başvuru Dönemleri

DÖNEMLER SON BAŞVURU TARİHİ
Mayıs – Haziran 30.06.2020
Temmuz – Ağustos 31.08.2020
Eylül – Ekim 30.10.2020
Kasım – Aralık 31.12.2020

 

 

 

 

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK 1501 vs 1507: Destekler Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

TÜBİTAK TEYDEB tarafından verilen en popüler iki destek programı TÜBİTAK 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme …