Cuma , 19 Nisan 2024

Ahiler Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Yayımlandı

Ahiler Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Yayımlandı

Ahiler Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Yayımlandı. 2018 Yılı Mali Destek Programları, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 29.12.2017 tarihi itibariyle Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyal Kalkınma konu başlıklarında ilan edilmiştir. Programlar kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 13.000.000.- TL.’dir.

Programın Adı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Programın Amacı TR71 Bölgesinin sanayi, turizm ve sosyal-kültürel hizmetler altyapısının güçlendirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması
Program Öncelikleri 1. Sanayi ve turizm alanında rekabetçiliğin geliştirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çevreye duyarlı kentsel-kırsal altyapının iyileştirilmesi2. Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere bireylerin günlük yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi

3. Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan alanların turizme kazandırılması

Programın Toplam Bütçesi 10.000.000.- TL.
Proje Başına Mali Destek Tutarı Asgari: 75.000.- TL. Azami: 700.000.- TL.
Proje Başına Mali Destek Oranı                Asgari: % 25        Azami: % 75
Proje Süresi                Asgari: 12 Ay                                     Azami: 24 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • İl ve İlçe Müdürlükleri
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
 • Belediyeler
 • İl Özel İdareleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • OSB ve KSS Yönetimleri
 • Devlet Üniversiteleri
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi 16 Mart 2018 Saat: 17:00
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi 23 Mart 2018 Saat: 17:00

 

Programın Adı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Programın Amacı TR71 Bölgesinde sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için; eğitimde hizmet kalitesinin artırılması, dezavantajlı/kırılgan grupların sosyal sermayesinin artırılması ve toplumsal problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesi
Program Öncelikleri 1.Eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması2.Dezavantajlı/kırılgan grupların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve bu gruplara yönelik sosyal girişimciliğin geliştirilmesi
Programın Toplam Bütçesi 3.000.000.- TL.
Proje Başına Mali Destek Tutarı Asgari: 25.000.- TL. Azami: 400.000.- TL.
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari: % 25 Azami: % 90
Bütçe Kısıtları Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu geçemez.
Proje Süresi Asgari: 9 Ay Azami: 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Üniversiteler ve Mesleki Eğitim Kurumları
 • Belediyeler
 • Kaymakamlıklar
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kooperatifler vb.)
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi 16 Mart 2018 Saat: 17:00
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi 23 Mart 2018 Saat: 17:00

Ahiler Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından TR71 Bölgesinde 2017 Yılı Mali Destek Programları ile ilgili “Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantılarının düzenleneceği yer ve tarihler tabloda gösterildiği gibidir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İller Toplantı Yeri Tarih Saat
Aksaray Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası 15 Ocak 14:00
Kırıkkale Kırıkkale Valiliği Toplantı Salonu 8 Ocak 14:00
Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Merkezi 10 Ocak 10:00
Nevşehir Ahiler Kalkınma Ajansı 12 Ocak 14:30
Niğde Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 11 Ocak 14:30

 

Başvuru Dokümanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

Örnek Belgeler (Ekler)

 

Başvuru Süreci ve KAYS:

Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi ( KAYS ) üzerinden yapılacaktır. Başvuru Sahiplerinin, KAYS’a kayıt olduktan sonra başvurularını sistem üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapması zorunludur. Online başvuru, KAYS üzerinden üretilen Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması ile tamamlanır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansın aşağıdaki adreslerine teslim edilir:

 

Ajans Merkezi

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı

Cevher Dudayev Mahallesi, Vatan Cad. No:42/1

Merkez / NEVŞEHİR

0 384 214 36 66

 

Aksaray Yatırım Destek Ofisi

Aksaray TSO Binası Hacılar Harmanı Mah. 5. Bulvar No: 53/1

Merkez/AKSARAY

0 382 215 00 18

 

Kırıkkale Yatırım Destek Ofisi

Valilik Binası Fabrikalar Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:39 Kat:1

Merkez/ KIRIKKALE

0 318 222 0936 

 

Kırşehir Yatırım Destek Ofisi

Medrese Mahallesi M.Kemal Hotamaroğlu Sokak Berk-Eroğlu İş Merkezi No:3/6

Merkez/KIRŞEHİR

0 386 212 70 90

 

Niğde Yatırım Destek Ofisi

Dr. Sami Yağız Caddesi Cici Baba Sokak Yavuz İş Merkezi Kat:3 No:3/20

Merkez/NİĞDE

0 388 233 5159

 

KAYS  08 Ocak 2018 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

Başvuru Süreci ve KAYS’a ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

KAYS Sistem Girişi

KAYS Kullanıcı Kılavuzu

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?