Çarşamba , 29 Haziran 2022

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Pazarlanması

103-2 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının alt tedbiri kapsamında hangi tür yatırımlara destek verilmektedir?

Bu alt tedbir kapsamında, mevcut işletmenin modernizasyonu ve mevcut işletmelerde yeni tesis kurulumunun yanında yeni işletme kurulumu da desteklenmektedir. Kesimhaneler, et işleme tesisleri ve kombinalar desteklenmektedir. Kombinalar sadece et işleme tesisleri için, sadece kesimhane bölümü için veya hem kesimhane bölümü hem de et işleme tesisi bölümü için aynı anda başvuru yapabilir.

Kırmızı ve Kanatlı Eti işleme tesislerinde hangi tür faaliyetler destek kapsamındadır?

Isıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon veya bunların kombinasyonunun ilk ürüne uygulanarak değiştirildiği şeklinde işlenmesi (Avrupa Birliği 852/2004 sayılı tüzük madde 2) ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunan tesisler bu destek kapsamındadır. Diğer bir ifadeyle satışa hazır ürünlerin satın alınarak pazarlanması faaliyeti perakendecilik faaliyeti olarak nitelendirilmekte olup, bu tür faaliyetler kapsamında yer alan yatırımlar desteklenmemektedir.

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması kapsamında yer alan sektörlerde ilana çıkılan destek bütçesi her bir sektör için eşit midir?

Hayır eşit değildir. Sektörler arasındaki dağılım Başvuru Çağrı İlanlarında belirtilmektedir. 103 tedbiri için ayrılan bütçe ortaktır. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar kapsamında dört alt tedbir için bütçe bitene kadar faydalanıcılar desteklenecektir.

Ayrıca Kontrol Edin

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Programın Amacı Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı’nın amacı; kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık …