Pazar , 26 Mayıs 2024

Teknogirişim Programı ’na Ait Sorular

Teknogirişim Programı 'na Ait Sorular

Teknogirişim Programı ‘na Ait Sorular (Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme)

1. Programın amacı nedir?

Bu programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

2. Teknogirişim Programı başvuru koşulları nelerdir?

Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.

3. Programda sağlanan desteğin süresi ve oranı ne kadardır?

Destekleme süresi 12 ay olup, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan destek oranı %75’dir.

4. Programa ne zaman başvurulabilir?

Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur.

5. Programda hangi giderler desteklenecektir?

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:

 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait seyahat giderleri (şehirlerarası ve uluslararası uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan ulaşım, konaklama giderleri),
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler.
 • İletişim giderleri (internet ve sabit telefon giderleri)
 • Ofis ve işlik kira giderleri ile ofis ve işliğe ait su, elektrik, ısıtma giderleri
 • Yeminli mali müşavir ücretleri (Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir asgari ücret tarifesi”nde belirtilen TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri desteklenir.)

6. Programda hangi giderler desteklenmeyecektir?

 • Katma değer vergisi,
 • her türlü kar,
 • fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,
 • amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,
 • dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
 • coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri,
 • huzur hakkı, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve ulaşım giderleri,
 • kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
 • seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri,
 • şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri, seyahatlerde özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan yakıt giderleri,
 • proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı yatırımı ağırlıklı giderler vergi mevzuatındaki kanunen kabul edilmeyen giderler,
 • inşaat ve tesisat giderleri,
 • yurt dışından alınan danışmanlık ve diğer hizmet alımları destek kapsamı dışındadır.

Ayrıca Kontrol Edin

Hızlı Destek Programı hakkında Sık Sorulan Sorular

Pandemiden etkilenen imalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’na ilişkin sizlerden gelen soruları derledik. …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024