Çarşamba , 18 Mayıs 2022

Blog Arşivleri

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi

20 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete‘de 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın amacı, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çevresinin oluşturulmasını, hizmet ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlama erişimine, pazar payını arttırmaya …

Daha fazla oku »

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme Açık Teklif Çağrısı

KAPSAM ve AMAÇ Yükseköğrenim Alanında Kapasite Geliştirme çağrısı, yükseköğrenim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında çok taraflı ortaklıklara dayalı uluslararası işbirliği projelerini desteklemektedir. COVID-19 salgını yüzünden artan sosyal, ekonomik ve çevresel eşitsizlikler, insani gelişmedeki düşüş, kırılganlık gibi sorunlarda sosyo-ekonomik iyileşme, büyüme için Erasmus + programıyla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde yükseköğretimin uygunluğunu, kalitesini, modernizasyonunu ve yanıt vermesini özellikle de ekonomik küreselleşmeyi desteklemektedir. …

Daha fazla oku »

Erasmus+ Jean Monnet Eylemleri Öğretmen Eğitimleri Açık Teklif Çağrısı

Erasmus + Jean Monnet Actions Teacher Training HİBE PROGRAMININ KAPSAM ve AMACI Yüksek Öğrenim Kurumları veya Öğretmen Yetiştirme Enstitüleri/Kurumları, bu eylem kapsamında okullardaki öğretmenlerin ve Mesleki Eğitim ve Öğretim sağlayıcılarının yeni beceriler geliştirmelerini, AB’ye yönelik hususları öğretmelerini ve bu hususlarla ilgilenmelerini sağlayacak faaliyetler düzenleyecek ve böylelikle öğretmenleri güçlendirmeyi amaçlayacaktır. Jean Monnet Öğretmen Eğitimleri, müfredat ve müfredat dışı faaliyetlerinde AB içeriğini …

Daha fazla oku »

Erasmus+ Jean Monnet Eylemleri AB Öğrenim Faaliyetleri Teklif Çağrısı

Erasmus+ Jean Monnet Actions Learning EU Initiatives HİBE PROGRAMI KAPSAM ve AMAÇ AB Öğrenim faaliyetleri, okulları, Mesleki eğitim-öğretim kurumlarını, Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırmasını (1 – 4) destekleyerek, AB tabanlı özel içerik sağlamalarına olanak tanıyacaktır. Jean Monnet Eylemleri AB Öğrenim Faaliyetleri, okulların ve Mesleki eğitim-öğretim kurumlarında Avrupa Birliği açısının tanıtılmasını teşvik edecek ve öğrenciler ile öğretmenler arasında Avrupa kimliğinin ve aktif …

Daha fazla oku »

Erasmus+ Jean Monnet Networks Açık Çağrısı

Erasmus+ Jean Monnet Networks KAPSAM ve AMAÇ Jean Monnet Ağları, Avrupa Birliği’ne yönelik hususların nasıl öğretileceğine ilişkin okullara ve Mesleki Eğitim Kurumlarına, Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırmasına (1-4’e) ve/veya Öğretmen Yetiştirme/Eğitiminde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarına destek sunmayı ve öğrenme uygulamalarında uluslararası üstünlük sağlamayı amaçlamaktadır. Programın özel hedefleri aşağıdaki gibidir;  Müfredat ve müfredat dışı etkinlikler için öğretim metodolojilerinin toplanması ve tartışılması; Avrupa …

Daha fazla oku »

Erasmus+ Dünyadaki Diğer Belirli Bölgelerle Sanal Değişimler Açık Çağrısı

Erasmus+ Virtual Exchanges with other specific regions in the World Hibe Programının Kapsam ve Amacı Mevcut teklif çağrısı, Erasmus+ programına asosiye olmayan olmayan ülkelerle uluslararası işbirliğini artırmak için başlatılan yeni 2021-2027 Erasmus+ programının bir parçasıdır. Aynı zamanda eğitim, öğretim ve gençlik sektörlerinde süregelen dönüşümlerin fırsatlarından ve zorluklarından en iyi şekilde yararlanmayı amaçlayan zengin bir politika bağlamına hitap etmektedir. Programın özel …

Daha fazla oku »

EIT Kültür ve Yaratıcılık – Kültürel, Yaratıcı Sektörler, Endüstriler Bilgi ve Yenilik Topluluğu Çağrısı

EIT Culture & Creativity – Call for Proposals to create a new sustainable innovation partnership to strengthen Europe’s Cultural and Creative Sectors and Industries Hibe Programının Kapsam ve Amacı EIT Kültür ve Yaratıcılık, iş dünyası, yükseköğrenim, araştırma ve ötesindeki kültürel ve yaratıcı organizasyonları bir pan-Avrupa yenilik ekosisteminde birleştirecektir. Sektörün gelecekteki girişimcilerini eğitecek, son teknoloji girişimlerini güçlendirecek ve sektörlerin karşılaştığı zorluklara …

Daha fazla oku »

EIT Yükseköğretim için Yenilikçi Kapasite Oluşturma Çağrısı

EIT Innovation Capacity Building for Higher Education Hibe Programının Kapsam ve Amacı 2021–2027 EIT Stratejisinin bir parçası olan Yükseköğretim için Yenilikçi Kapasite Oluşturma inisiyatifi, uzmanlık ve koçluk, EIT yenilikçi ekosistemine erişim ve fonlama sistemleriyle beraber yükseköğretim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik yenilik aksiyonu planlarını geliştirmelerine destek olmayı amaçlamaktadır. Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler Yenilikçilik ve girişimcilik konusunda tavsiyelerde bulunmak için öğrenci destek …

Daha fazla oku »

Erasmus+ K3 Avrupa Gençliği Birlikte Açık Çağrısı

Erasmus+ K3 European Youth Together Hibe Programının Kapsam ve amacı; Avrupa Gençleri Birlikte projelerinin amacı, bölgesel ortaklıkları teşvik eden ağlar oluşturmayı, Avrupa’daki gençlerin ortak projeler yapmasını, değişim projeleri düzenlemesini ve hem fiziksel hem de çevrimiçi faaliyetler yoluyla eğitim organizasyonlarının yapılmasını amaçlamaktadır. Öncelikli Konular Kapsayıcılık ve Çeşitlilik, Dijital Dönüşüm, Çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele, Ortak değerler, sivil katılım ve ortaklık Beklenen …

Daha fazla oku »

Erasmus+ Öğretmen Akademileri

Erasmus+ Öğretmen Akademileri KAPSAM ve AMAÇ Mevcut eylemin genel amacı, öğretmen eğitiminde Avrupa ve uluslararası bir bakış açısı geliştirecek Erasmus+ Öğretmen Akademileri kurmak için öğretmen eğitimi ve öğretim sağlayıcıları arasında Avrupa ortaklıkları oluşturmaktır. Bu Akademiler çok dilliliği, dil bilincini ve kültürel çeşitliliği benimseyecek, AB’nin eğitim politikasındaki öncelikleri doğrultusunda öğretmen eğitimini geliştirecek ve Avrupa Eğitim Alanının hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacaktır. Programın …

Daha fazla oku »