Cuma , 19 Nisan 2024

Hangi İhracatçılar Birliğine üye olmalıyım?

Hangi İhracatçılar Birliği yazımıza başlarken öncelikle her işletmenin bilmesi gereken ihracatçı kavramı üzerinde duralım istedik. Sonrasında destek alabilmenizin gerekliliklerinden ihracatçılar birlikleri ile neden ve hangisine üye olunması gerektiği konusunu inceleyeceğiz.

İhracatçı: “İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; fatura düzenleyebilmek için gerekli olan, Vergi Mükellefiyet kaydı yaptırılmak şartıyla, gerçek kişiler de İhracatçı Birliklerine üye olarak ihracat yapabilmektedir.

İhracat Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’nde ise; “İhracat işleminin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile ihracatın yapılacağı gümrük idaresine başvurmaları gerekir” denilmektedir.

Bu çerçevede, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilmektedir. İhracat yapmak için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olmak isteyenlerden, tek vergi numarası sahibi olduğunu tevsik eden belgeler, noterden tasdikli imza sirküleri, tüzel firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi, tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi istenmektedir. Üyelik işlemini gerçekleştirenler, İhracat Yönetmeliği ve uygulama Tebliğlerine uygun olarak ihracatlarını gerçekleştirmektedir.

İhracatçı Birliklerine neden üye olmalıyım?

İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren Birliklere üye olmaları 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince zorunludur.

Ayrıca, Birliklerin faaliyet konusunda yer alan ihracatı kayda aldırmak, UR-GE projelerine, yurtdışında düzenlenen fuarlara, sektörel ticaret heyetlerine, alım heyetlerine, pazar araştırmalarına, eğitimlere katılım gibi hizmetlerden Ticaret Bakanlığı’nın sunduğu hibeler ile faydalanabilmek için de Birliklere üye olunur. Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatçılar Birlikleri aracılığıyla sağlanan destekler hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

Hangi İhracatçılar Birliğine üye olmalıyım?

5910 sayılı kanun gereği, ihracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu ile en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)

 1. İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
 2. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
 3. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
 4. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB)

 1. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
 2. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
 3. İstanbul Elektrik-Elektronik Sanayi Ürünleri İhracatçıları Birliği
 4. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 5. İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği
 6. İstanbul Demir Çelik İhracatçıları Birliği

İstanbul İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (İİB)

 1. İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Toh. ve Mamulleri İhr. Birliği
 2. İstanbul Canlı Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Bir.
 3. İstanbul Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği
 4. İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
 5. İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 6. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)

 1. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği
 2. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
 3. Uludağ Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği
 4. Uludağ Meyve Sebze Mamülleri İhracatçıları Birliği
 5. Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayii İhracatçıları Birliği

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (EİB)

 1. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
 2. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
 3. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
 4. Ege Canlı Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 5. Ege Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 6. Ege Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
 7. Ege Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği
 8. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
 9. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 10. Ege Tütün İhracatçıları Birliği
 11. Ege Maden İhracatçıları Birliği
 12. Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (DENİB)

 1. Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

Orta Anadolu İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (OAİB)

 1. Orta Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
 2. Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 3. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
 4. Orta Anadolu Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
 5. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB)

 1. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
 2. Akdeniz Canlı Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 3. Akdeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 4. Akdeniz Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği
 5. Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
 6. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
 7. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 8. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (BAİB)

BAİB Hangi Sektörlerde Hizmet Veriyor?

  • Konfeksiyon,
  • Tekstil,
  • Deri,
  • Halı,
  • Yaş Meyve Sebze,
  • Hububat,
  • Canlı Hayvan,
  • Ağaç,
  • Maden,
  • Elektrik-Elektronik,
  • Demir-Demir Dışı Metaller,
  • Kimyevi Maddeler,
  • Çimento,
  • Zeytin- Zeytinyağı,
  • Kuru Meyveler,
  • Taşıt Araçları,
  • Tütün,
  • Fındık,
  • Meyve Sebze Mamulleri,
  • Süs Bitkileri ve Mamulleri,
  • Makine ve Aksamları,
  • Değerli Maden ve Mücevherat,
  • Demir Çelik,
  • Gemi ve Yat,
  • Savunma Sanayi,
  • İklimlendirme

Karadeniz İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (KİB)

 1. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 2. Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 3. Karadeniz Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği

Doğu Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (DKİB)

 1. Doğu Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Doğu Anadolu İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (DAİB)

 1. Doğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohum ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 2. Doğu Anadolu Canlı Hayvan, Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 3. Doğu Anadolu Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği
 4. Doğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 5. Doğu Anadolu Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
 6. Doğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
 7. Doğu Anadolu Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
 8. Doğu Anadolu Tütün İhracatçıları Birliği
 9. Doğu Anadolu Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
 10. Doğu Anadolu Maden İhracatçıları Birliği
 11. Doğu Anadolu Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
 12. Doğu Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği
 13. Doğu Anadolu Elektrik Elektronik ve Makine Sanayi Ürünleri İhracatçıları Birliği
 14. Doğu Anadolu Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 15. Doğu Anadolu Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği
 16. Doğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği
 17. Doğu Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
 18. Doğu Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
 19. Doğu Anadolu Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri İhracatçıları Birliği
 20. Doğu Anadolu Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 21. Doğu Anadolu Meyve-Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği
 22. Doğu Anadolu Kesme Çiçek İhracatçıları Birliği

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB)

 1. Güneydoğu Anadolu Canlı Hayvan-Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 2. G.D.A Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 3. G.D.A. Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
 4. G.D.A. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Hizmet İhracatçılar Birliği (HİB)

İhracatçılar Birlikleri aracılığıyla başvurulan hibe desteklerine uygun NACE sektör grupları hangileri?

Ihracata yönelik devlet yardımlarına ilişkin işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatçılar Birlikleri aracılığıyla sağlanan desteklerden faydalanabilecek sektör grupları için tıklayınız.

İhracatçı Birliklerine nasıl üye olabilirim?

İhracat yapabilmek için Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince TİM’e bağlı 14 Genel Sekreterlik altında örgütlenen 78 ihracatçı birliğinden en az birine üye olunmalıdır. Ayrıca, Birliklerin faaliyet konusunda yer alan ihracatı kayda aldırmak, UR-GE projelerine, yurtdışında düzenlenen fuarlara, sektörel ticaret heyetlerine, alım heyetlerine, pazar araştırmalarına, eğitimlere katılım gibi hizmetler için de Birliklere üye olunması gerekmektedir. Birliklere kayıt olmak için aşağıda sayılan belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunlar;

 • Başvuru Formu ve Taahhütname,
 • Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Vergi Levhası,
 • İmza Sirküleri,
 • Ödeme Dekontu’dur.

Üyelik Sorgulama

Geçmişte üyeliğinizi gerçekleştirdiğinizi düşünüyorsanız; hangi birliğe üye olduğunuzu sorgulamak için Vergi ya da T.C. kimlik numaranızı girerek arama yapın.

Ticaret Bakanlığı Desteklerinden yararlanma durumunuzu öğrenmek için kısa testimize katılarak Hibe Karnenize sahip olmak isterseniz aşağıdaki resmi tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

KOSGEB 2024-2028 yılı Stratejik Planı ile destekleri açıklandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işletmelere yönelik çeşitli destekler …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?