Cuma , 19 Temmuz 2024

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi ve Uygun Sektör Grupları

 

 

DYS

Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak destekler için belirli bir sektörde faaliyet göstermeniz gerekmektedir. Bu yazımızda size Ticaret Bakanlığı’nın ihracata yönelik devlet yardımı işlemleri için elektronik ortama taşıdığı sistemi tanıtmaya çalışacak ve destek alabilecek sektörlerin tam listesini vereceğiz.

Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital ortamda yürütüleceği sistem.

Yılbaşından itibaren Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarına ilişkin işlemler Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. Sisteme üyelik sırasında da karşımıza çıkan Ticaret Bakanlığı’ndan destek alabilecek sektör gruplarına ait NACE kodlarını sizin için derledik.

Ticaret Bakanlığı’nın “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarının harcanmasına ilişkin iş ve işlemlerin belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, belgelerin muhafazası ve ibrazı ile raporlanmasına ilişkin esasları düzenliyor.

Buna göre, destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin doğrudan Ticaret Bakanlığınca yürütülmesinin öngörüldüğü hallerde, başvuru sahipleri İhracat Genel Müdürlüğü’ne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne ilgili destek mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurabiliyor. Destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin incelemeci kuruluşlar vasıtasıyla yapılmasının öngörüldüğü hallerde, başvuru sahipleri bu kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunuyor.

Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılan başvurularda bu sistemde bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılıyor. Destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödemelerine ilişkin tahakkuk listesine DYS üzerinde işleniyor. Bu sistem üzerinde oluşturulan tahakkuk listeleri fiziki olarak ayrıca iletilmiyor.

Destek ödemesine ilişkin belgelerin başvuru sahibi tarafından DYS’ye veya elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmıyor.

Başvuru sahipleri tarafından DYS’ye veya elektronik imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca başvuru sahibine ait olacak.

KONTROLLER DE SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILIYOR

DYS’de düzenlenen ve ilgili genel müdürlüklere sistem üzerinden sunulan tahakkuk listeleri ile genel müdürlüklerce burada hazırlanan tahakkuk listelerinin tam ve eksiksiz doldurulduğuna ilişkin kontroller yine sistem üzerinde yapılıyor ve tahakkuk listeleri Bakanlık tarafından DYS üzerinde elektronik imza ile imzalanarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) gönderiliyor. DYS üzerinden iletilen tahakkuk listeleri fiziksel olarak ayrıca gönderilmiyor. Tahakkuk listelerinin kontrolünde başka bilgi ve belge aranmıyor.

DYS’de hazırlanan tahakkuk listelerinde yer alan bilgilere istinaden tanzim edilen harcama talimatı, yapılacak destek ödemeleri için eksiksiz olarak düzenlenerek harcama yetkilisi tarafından imzalanıyor.

DYS üzerinde elektronik imzayla oluşturulan ve iletilen tahakkuk listelerinde yer alan hak sahiplerine TCMB tarafından ödeme yapılıyor.

DYS’ye nasıl kaydolurum?

Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS)’ne nasıl kaydolabileceğinizi öğrenebileceğiniz DYS Kayıt Sunumu için tıklayın.

Ticaret Bakanlığı uygun NACE sektör grupları hangileri?

Ihracata yönelik devlet yardımlarına ilişkin işlemler Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden faydalanabilecek sektör grupları ise aşağıda listenmektedir.

 • 01.xx.xx Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
 • 02.xx.xx Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi
 • 03.xx.xx Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
 • 05.xx.xx Kömür ve linyit çıkartılması
 • 06.xx.xx Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
 • 07.xx.xx Metal cevherleri madenciliği
 • 08.xx.xx Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
 • 09.xx.xx Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
 • 10.xx.xx Gıda ürünlerinin imalatı
 • 11.xx.xx İçeceklerin imalatı
 • 12.xx.xx Tütün ürünleri imalatı
 • 13.xx.xx Tekstil ürünlerinin imalatı
 • 14.xx.xx Giyim eşyalarının imalatı
 • 15.xx.xx Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
 • 16.xx.xx Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı
 • 17.xx.xx Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı
 • 18.xx.xx Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
 • 19.xx.xx Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
 • 20.xx.xx Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
 • 21.xx.xx Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 • 22.xx.xx Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
 • 23.xx.xx Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
 • 24.xx.xx Ana metal sanayii
 • 25.xx.xx Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)
 • 26.xx.xx Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • 27.xx.xx Elektrikli teçhizat imalatı
 • 28.xx.xx Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
 • 29.xx.xx Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
 • 30.xx.xx Diğer ulaşım araçlarının imalatı
 • 31.xx.xx Mobilya imalatı
 • 32.xx.xx Diğer imalatlar
 • 33.xx.xx Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
 • 35.xx.xx Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
 • 41.xx.xx Bina inşaatı
 • 42.xx.xx Bina dışı yapıların inşaatı
 • 43.xx.xx Özel inşaat faaliyetleri
 • 45.xx.xx Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
 • 46.xx.xx Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
 • 47.xx.xx Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
 • 62.xx.xx Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • 73.xx.xx Reklamcılık ve piyasa araştırması
 • 74.xx.xx Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Ticaret Bakanlığı Desteklerinden yararlanma durumunuzu öğrenmek için kısa testimize katılarak Hibe Karnenize sahip olmak isterseniz aşağıdaki resmi tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK TEYDEB 1501 ve 1507 2024 yılı 2. Çağrıları Açıldı

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu); Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024