Cumartesi , 13 Ağustos 2022

ZAFERKA İmalat Sanayisindeki KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Finansman Desteği Programı

KOBİFİN

Programın Amacı: 

TR33 Bölgesi’nde imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin COVID-19 sonrası toparlanma sürecinin desteklenmesi ve rekabet gücünün artırılması

Öncelikler

Projenin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

1) Stratejik tematik sektörlerde (otomotiv yan sanayi, savunma sanayi ve teknik tekstil) ya da bu sektörlere doğrudan mamul / yarı mamul girdisi sağlayan imalat sanayisi sektörlerinde;

1.1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;

1.2) Ürün ya da üretim süreci yenilikleri yapılması;

2) BİGEM imalat sanayisi sektörlerinde (C10 Gıda, C13 Tekstil, C15 Deri, C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler, C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27 Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya)

2.1) Yeni yatırımların hayata geçirilmesi;

2.2) Kaynak verimliliği sağlamak amaçlı modernizasyon yatırımlarının yapılması

ÖNEMLİ: Önceliklere ilişkin açıklamalar 2.1.3.3 Proje Konuları bölümünde yer almaktadır.

Program Bütçesi

Program kapsamında oluşacak finansman (kâr payı) giderlerinin karşılanması için tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) ‘dir.

Destek Miktarı

Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Öncelik 1 Öncelik 2
Asgari Bütçe 500.000 TL 250.000 TL
Azami Bütçe 2.000.000 TL 1.000.000 TL

Program kapsamında, Ajans ile Aracı Kuruluş arasında yapılan protokolde belirlenen oran üzerinden başarılı bulunan projelerin kâr payı giderleri hesaplanacak ve bu giderler Ajans tarafından karşılanacaktır. Bu program kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyettir. KDV’nin proje bütçesinden karşılanabilmesi için proje kapsamındaki mal, malzeme, ekipman, hizmet vb. alımların KDV dahil maliyetleri ile birlikte bütçeye yazılması gerekmekte olup aksi durumda KDV uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecektir.

Programa Kimler Katılabilir?

  • Program kapsamında sadece KOBİ’ler uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır.
  • Bu program kapsamında sunulacak projelerde ortak ve iştirakçi yer almayacaktır.

Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Başvuru Süreci Son Başvuru Zamanı
Projenin KAYS Girişi ve Onayı 13.03.2022 | 23:59
Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi 18.03.2022 | 18:00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Başvuru ve daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

BEBKA Bölgesel Girişim Sermayesi Kaynak Çağrısı ve Mali Destek Programı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasına …