Pazar , 23 Haziran 2024

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı

TR33 Bölgesi’nin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelikler

Projenin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

  1. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SATUR SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması,
  2. Savunma Teknolojileri Geliştirme Kümesi Sonuç Odaklı Programı (SATEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması,
  3. Deri ve Tekstil Sektörlerinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (DERTEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması,
  4. Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler Sonuç Odaklı Programı (KEN SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması,
  5. Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması,
  6. SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilitelerin hazırlanması

ÖNEMLİ: Program öncelikleri kapsamında desteklenecek projeler ve örnek proje konuları için başvuru rehberinin 22. sayfasında yer alan “2.1.3.3 Proje Konuları” bölümünü inceleyiniz.

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Program Bütçesi

Program kapsamında tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 2.500.000.- TL. (İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olup bunun

  • 1.500.000.- TL.‘si (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) ÖNCELİK 1-5;
  • 1.000.000.- TL.‘si (Bir Milyon Türk Lirası) ise ÖNCELİK 6 için ayrılmıştır.

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite  Destek Miktarı

Destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Fizibiliteye Konu Coğrafi Alan Düzeyi

Destek Oranı

Destek Miktarı

Proje Bütçesi

Asgari

Azami

Asgari

Azami

Asgari

Azami

İlçe (tek ilçe)

%25

%100

50.000 TL

150.000 TL

50.000 TL

600.000 TL

İl (aynı il içinde birden çok İlçe)

175.000 TL

700.000 TL

Bölge (bölge içinde birden çok il)

200.000 TL

800.000 TL

 

Program kapsamında eş finansman (proje bütçesinin Ajans desteği dışında kalan ve başvuru sahibi, ortaklar ile iştirakçiler tarafından sağlanan toplam nakdi katkı) zorunlu değildir. Ancak, eş finansman öngören projeler değerlendirmede avantajlı olacaktır. Ayni katkılar ya da kamu personelinin maaşı eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.

Proje bütçesi Ajanstan talep edilen destek miktarı ve varsa başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansman miktarının toplamından oluşmaktadır. Bütçe, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projeler kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu teknoloji geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi vb. tüzel kişiliği haiz işletmeler tarafından sunulan projeler kapsamında ise KDV hariç hazırlanmalıdır.

Programa sunulacak projeler için son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Başvuru Süreci

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı

22.12.2019 | 23:59

Taahhütnamenin e-İmzası / Teslimi

27.12.2019 | 18:00

 

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Zafer Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024