Salı , 16 Ağustos 2022

Yeni Merkezi Çağrı: Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

Yeni Merkezi Çağrı: Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

Yeni Merkezi Çağrı: Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme; Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerde gençlik alanında faal olan kurum / kuruluşların, çok taraflı ortaklıklarına dayanan ulusötesi işbirliği projeleridir.

Kimler Başvuru Yapabilir?
  • STK’lar
  • Ulusal Gençlik Konseyleri
  • Kamu Kurumları
Ortaklık Kompozisyonu
  • En az 3 Ortak (1 Ortak Ülkeden, 1 Program Ülkesinden)
Örnek Faaliyet Türleri
  • Kapasite Geliştirme Faaliyetleri(Konferanslar, çalıştaylar, etkinlikler, açık iletişim ve medya kaynakları vb.)
  • Hareketlilik Faaliyetleri (Gençlik değişimleri, AGH, Gençlik çalışanlarının hareketliliği)
Proje Süresi
  • 9 -24 ay (Proje başlangıcı 01 Temmuz ile 31 Aralık arasında olmalıdır.)
Son Başvuru Tarihi
  • 08 Mart 2017
Başvuru Yeri
  • Eğitim, Kültür, Görsel ve İşitsel Yürütme Ajansı

( bit.ly/1E1IDzT )

Azami Hibe Tutarı
  • 150.000 Avro

Kaynak: Türkiye Ulusal Ajansı

[cbfccountdown type=”circular” date=”03/08/2017″ hour=”23″ minute=”59″][/cbfccountdown]

Yeni Merkezi Çağrı: Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

Ayrıca Kontrol Edin

Erasmus+ Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme Açık Teklif Çağrısı

KAPSAM ve AMAÇ Yükseköğrenim Alanında Kapasite Geliştirme çağrısı, yükseköğrenim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında çok …