Cumartesi , 13 Ağustos 2022

UNESCO 2021 İpek Yolları Gençlik Araştırma Hibe Çağrısı

UNESCO

UNESCO, 2021 İpek Yolları Gençlik Araştırma Hibesi’ne başvurmak için 35 yaşın altındaki gençlere çağrıda bulunmaktadır. Yapılan çağrı kapsamında, 10,000.- ABD Doları tutarında 12 araştırma bursu verilecektir. 2021 İpek Yolları Gençlik Araştırma Hibesi, İpek Yolları’nın sahip olduğu ortak mirasın daha fazla incelenmesi için genç araştırmacıları harekete geçirmeyi amaçlamaktadır.

İpek Yolları Gençlik Araştırma Hibesi, UNESCO’nun Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü’nün bir parçası olan “İpek Yolları ve MOST (Sosyal Dönüşüm Yönetimi) Programları” kapsamında, UNESCO Çin Halk Cumhuriyeti Millî Komisyonu’nun desteğiyle düzenlenen yeni bir girişimdir.

Araştırma, aşağıda yer alan belirli konular kapsamında ele alınmalıdır:

 • İpek Yolları’nın
  • ortak mirası ve çoğul kimlikleri,
  • sahip olduğu iç çeşitlilik,
  • çağdaş toplumlarda oluşturabileceği yaratıcılık, kültürlerarası diyalog, sosyal dayanışma, bölgesel ve uluslararası işbirliği potansiyeli,
 • Nihayetinde sürdürülebilir barış ve kalkınmadır.

Hibe için kimler başvurabilir?

Başvuru sırasında 35 yaşında veya daha genç olan lisansüstü araştırmacılar hibe başvurusunda bulunabilirler. Önerilen araştırma, bireysel bir araştırmacı tarafından yürütülebilir veya bir grubun araştırmasının ya da işbirlikçi bir projenin parçası olabilir.

İpek Yolları Araştırması hangi alanları için uygundur?

Belirli bir bölge veya zaman dilimi ile sınırlı olmamakla birlikte, birden fazla disiplini bünyesinde barındıran ve çok boyutlu teklifler de dâhil olmak üzere çok çeşitli araştırma alanları için uygundur. Önerilen araştırma, İpek Yolları ortak mirasıyla ilişkili bir veya birkaç temayı kapsayabilir, ancak bunlarla sınırlı olma zorunluluğu da yoktur:

 • Bilim ve Teknoloji,
 • Geleneksel Bir Alanda Sahip Olunan Uzmanlık ve Zanaatkârlık,
 • Din ve Maneviyat,
 • Dil ve Edebiyat,
 • Sanat ve Müzik,
 • Geleneksel Sporlar ve Oyunlar

Araştırma önerinizi nasıl göndereceksiniz?

Adayların, araştırmaları, yöntemleri, araştırmadan beklenen çıktıları ve mevcut burslara katkılarını detaylandıran belirtilen internet sitesinde bulunan şablonu doldurarak araştırma önerilerini sunmaları gerekmektedir. Adaylık başvuruları İngilizce hazırlanarak silkroadsgrant@unesco.org adresine gönderilmelidir.

Son başvuru tarihi ne zaman?

Başvuru için son tarih 18 Nisan 2021‘dir. Gönderilen araştırma önerileri, tanınmış uluslararası akademisyenlerden oluşan bilimsel bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Hibe almaya hak kazananların listesi 2021 Haziran ayı sonunda açıklanacak.

Başvuru Rehberi

Başvuru sahibi uygunluk kriterleri, uygun araştırma konuları ve değerlendirme süreciyle ilgili ayrıntıları içeren kapsamlı hibe kılavuzu için tıklayınız.

İpek Yolları Gençlik Araştırma Hibesi hakkında daha ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://en.unesco.org/silkroad/youthgrant

Ayrıca Kontrol Edin

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı Hibe Çağrısı Arka Plan Kırsal …