Çarşamba , 17 Ağustos 2022

UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı:

UNDP Sosyal İnovasyon Destek Programı, UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı’nın (Accelerator Lab) kentteki sosyal sorunlara daha etkin, sürdürülebilir, kapsayıcı ve adil çözümler geliştirmek amacıyla başlattığı bir destek programıdır. Program, kadınların inovasyon potansiyelini ve gücünü açığa çıkarmaya, harekete geçirmeye ve desteklemeye odaklanmıştır.

Programın sosyal etki hedefleri; sosyal inovasyon farkındalığı ve kültürünü yaygınlaştırmak, yenilikçi düşünmeyi ve işbirliğini teşvik etmek, sistem seviyesinde düşünmeye yönlendirmek, iyi çözümleri görünür kılmak ve yaygınlaştırmak, beklenmedik aktörlerin çözümleri için alan açmak ve yenilikçi çözümlerin hayata geçirilmesine destek olmaktır.

Kimler Başvurabilir:

Programa;

  • Bireyler,
  • Tüzel kişiliğe sahip olmayan grup ve ekipler,
  • Tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar (kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum sektörü, sosyal girişimler),
  • Ağlar,
  • Platformlar ya da
  • Ortaklıklar

başvurabilirler.

Son başvuru tarihi | 25 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59

Diğer ön koşullar için lütfen Program Rehberi’ni okuyunuz.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

TÜBİTAK 1501 vs 1507: Destekler Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar

TÜBİTAK TEYDEB tarafından verilen en popüler iki destek programı TÜBİTAK 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme …