Çarşamba , 17 Ağustos 2022

UNAOC Gençlik Dayanışması Fonu’na Başvurun

UNAOC Gençlik Dayanışması Fonu’na Başvurun

UNAOC Gençlik Dayanışması Fonu’na Başvurun. Son başvuru tarihi: 5 Şubat 2017

Kimler başvurabilir: Seçilmiş ülkelerden gençlik organizasyonları (18-35 yaş arası)

Hibe: Kültürlerarası ve dinler arası diyaloğu sağlamak için geliştirilen projelere 25.000 USD’ye kadar destek

Tanım

The Youth Solidarity Fund (YSF) barışçıl ve kapsayıcı topluluklara kültürlerarası ve dinler arası diyaloğu geliştirmek için yaptıkları projelerde doğrudan destek sağlamaktadır. UNAOC’un misyonunu gerçekleştirmek için seçilmiş yaratıcı projelere (25.000 dolara kadar) hibe vermektedir. YSF sadece gençlik için gençler tarafından geliştirilen projeleri desteklemektedir. UNAOC’un gençlik için tanımladığı yaş aralığı 18-35’tir.

2008’de kurulan YSF, 30 ülkeden 50 gençlik kuruluşuna bütçe sağlamıştır. Şimdi ise gençlerin barışı destekleme ve şiddet içeren aşırılıkçılığı önlemeye yönelik projelerini odağa alarak gençlik sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye devam etmektedir. YSF ayrıca BM Genel Sekreterliğinin Aşırılıkçı Şiddeti Önleme Eylem Planı’na da, gençlere “gelecekleri için amaçları ve potansiyellerini keşfetmelerine yönelik pozitif bir vizyon” yaratmayı sağlayacak olanaklar sunarak katkı sağlamaktadır. Plan herkes için ekonomik olanaklara sahip kapsayıcı ve çoğulcu toplumlar inşa etmenin önemine ve gençlerin bu sürece katkısını artırmanın gerekliliğine inanmaktadır.

Kriterler

Gençlik organizasyonları BM’nin diğer ortaklarıyla aynı şartları sağlamakla yükümlüdür: hesap verebilir olma, şeffaflık ve ayrımcı pratiklerden kaçınma.

Adaylık için aşağıdaki bütün kriterler sağlanmış olmalıdır:

 • Gençlik organizasyonuna üyelik
 • Ülkesinde sivil toplum kuruluşu/derneği olarak faaliyet göstermek (gençlik konseyleri hariç)
 • Başvuru sürecinde en az iki yıldır faaliyet gösteriyor olmak
 • Bahsi geçen ülkelerden birinde kayıtlı olmak ve faaliyet göstermek (http://www.unaoc.org/what-we-do/grants-and-competitions/youth-solidarity-fund/youth-solidarity-fund-application-guidelines/#geo)
 • Demokratik bir yönetim şemasına sahip olmak
 • Proje değerlendirme raporları ve mali hesaplar da dahil olmak üzere aktivitelerini izleme, değerlendirme ve kayıt altına alma becerilerine sahip olmak
 • Üyelerde ve aktivitelerde cinsiyet dengesini gözetmek
 • Şiddet içeren ideolojilere veya herhangi bir ülke, kültür, din, inanç sistemi, etnik grup veya cinsiyete karşı nefrete yer vermemek
 • YSF’den daha önce hibe almamış olmak ve UNAOC-BMW Kültürlerarası İnovasyon Ödülü almamış olmak

Not: Geçmişte YSF’ye başvurup seçilemediyseniz, tekrar başvurabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak, kuruluşların kriterleri nasıl karşıladıklarına ilişkin yazılı belge sunmaları gerekebilir.

Devlet kuruluşları, uluslar arası resmi kuruluşlar, gençlerin öncülüğünde olmayan kuruluşlar, kayıtlı olmayan gençlik grupları, ticari oluşumlar ve bireylerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Projeler için uygunluk kriterleri

 • Kaynak: Proje gençler tarafından geliştirilmeli ve yazılmalıdır.
 • Hedef kitle: Proje öncelikli olarak gençleri hedefler. Katılımcılar arasında cinsiyet dengesi sağlanır.
 • Amaç: Proje UNAOC direktifinde farklı kültür ve dini kimliklerden insanlar arasında karşılıklı saygıyı kurarak sosyal olarak daha kapsayıcı bir dünyaya ulaşmaya katkı sağlar.
 • Yönetim: Proje bir gençlik organizasyonu tarafından yönetilir, yukarıda söz edilen bütün kriterleri karşılar.
 • Proje yöneticisi: Proje yöneticisi başvuran kuruluşta, başvuru zamanında 18-35 yaşları arasında olan bir çalışan olmalıdır.
 • Süre: Proje Nisan-Ekim 2017 döneminde gerçekleşmelidir. Nihai raporların 31 Ekim 2017’ye kadar gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yer: Proje faaliyetleri sözü edilen listedeki ülkelerden birinde gerçekleşmelidir.
 • Bütçe: Kuruluş teklif edilen projenin bütün maddelerini talep edilen hibeyle gerçekleştirileceği kapasitesini garanti etmelidir. UNAOC tarafından verilen hibeler 25000 doları geçmeyecektir. Ofis kirası, araçlar ve teknik ekipman alımları bu bütçeden sağlanamaz.
 • İngilizce: Başvuru ve proje yöneticisinin özgeçmişi yalnızca İngilizce olabilir.
 • Kayıt sertifikası ve mevzuat: Kayıt sertifikası ve mevzuatın bir kopyasının başvuru formuna eklenmesi gerekir. Kurumun bağlı olduğu ülkenin orijinal dilinde gönderilebilirler.

Başvuru

Alınan bütün başvurular yukarıda bahsedilen kriterler ve potansiyellerine göre değerlendirilecektir. UNAOC ilk elemeyi geçen kuruluşlarla iletişime geçerek bütçe ve daha detaylı çalışma planı, program, aşamalar, beklenen sonuçlarla ilgili bilgi talep edecektir (ilgili formlar UNAOC tarafından sağlanacaktır).

Başvurmak için giriş yapınız: http://apply.unaoc.org/

Sorularınız için Sıkça Sorulan Sorular’ı ziyaret ediniz: http://apply.unaoc.org/frequently-asked-questions veya ysf2017@unaoc.org adresine yazınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Gençlik Dayanışma Fonu Başvurular Başladı

Gençlik Dayanışma Fonu Başvurular Başladı. Gençlik Dayanışma Fonu (The Youth Solidarity Fund – YSF), barışçıl …