Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Ufuk Avrupa Küme 6 Hedef 5 – İklim eylemi için kara, okyanus ve su Hibesi

Ufuk Avrupa

Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 5 – Land, ocean and water for climate action

KAPSAM ve AMAÇ

Ufuk Avrupa programı Küme 6 kapsamında; çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek, insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek hususlarında fırsatlar sunulmaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB’nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek ve doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.

Ufuk Avrupa programı Küme 6 çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;

 1. Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri,
 2. Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri,
 3. Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri,
 4. Temiz çevre ve sıfır kirlilik,
 5. İklim eylemi için kara, okyanus ve su,
 6. Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar,
 7. Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler.

Beklenen sonuçlar

 • Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önemleri yoluyla Avrupa ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın ve sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve ele alınması,
 • Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi, biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması,
 • Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa’da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal),
 • Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler,
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi,
 • Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu,
 • Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler,
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.020.530.000 avrodur.

Sektör: Bilim, Araştırma, AR-GE, İnovasyon, Çevre ve İklim, Teknolojileri, Diğer

Program: Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi :09/07/2021
Son Başvuru Tarihi: 15/02/2022
Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayın.

Ayrıca Kontrol Edin

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı Hibe Çağrısı Arka Plan Kırsal …