Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Tübitak Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

Tübitak Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

Tübitak Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği. 2223-C – Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında kamu kurum/kuruluşları ve üniversiteler ile özel hukuk tüzel kişilikleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları himayesinde yurt içinde düzenlenen uluslararası nitelikli kongre, kolokyum ve sempozyum türü etkinliklerin düzenlenmesi için kısmi destek verilmektedir. Başvurular bir yıl içinde 12 dönem halinde yapılır ve değerlendirilir. Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 240 günlük bir süre olması gerekir.

Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam200.000.- TL.
Destek kalemlerine göre üst limitler:

a) Etkinliğe yurtiçi veya yurtdışından davetli en çok 10 konuşmacının yol* ve konaklama gideri:

     Yurt içi geliş-dönüş: 300.- TL./Kişi
     Yurt dışı geliş-dönüş: 1.500.- Dolar/kişi
     Konaklama gideri: 250.- TL./gün/kişi
b) En çok 2 davetli konuşmacı için Honorarium ücreti: 2.000.- Dolar/Kişi
c) Etkinlik yürütücüsü koordinasyon desteği: 5.000.- TL.
d) En çok 10 asistan için etkinlik sekretarya desteği:100.- TL./Kişi/Gün
e) Organizasyon desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem gideri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 25.-TL.’yi geçmemek üzere en fazla 85.000.- TL. (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 25.- TL. bir set için geçerlidir).
f) Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta): 5.000.- TL.
g) Yurtdışında yayınlanmakta olan uluslararası dergilerde reklam-tanıtım giderleri: 25.000.- TL.
h) Gala yemeği: 25.000.- TL.
Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Clean Sky 2 Ortak Girişimi 10. Proje Çağrısı Yayımlandı

Clean Sky 2 Ortak Girişimi 10. Proje Çağrısı Yayımlandı. Clean Sky 2 Ortak Girişimi 10. …