Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Tübitak ARDEB 1003 Programı Ar-Ge Projeleri için 22 Yeni Çağrı Yayınladı

Tübitak ARDEB 1003 Programı Ar-Ge Projeleri için 22 Yeni Çağrı Yayınladı

Tübitak ARDEB 1003 Programı Ar-Ge Projeleri için 22 Yeni Çağrı Yayınladı. TÜBİTAK ARDEB 1003 Programı Kapsamında 22 yeni çağrı açtı. 1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 17/02/2017 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

Tübitak ARDEB 1003 Programı ile İlgili duyuru metni ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

ARDEB 1001 Programı “Spor Araştırmaları” Özel Çağrısı

ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı “Spor Araştırmaları” Özel Proje Çağrısı Sporun bir …