Cumartesi , 21 Mayıs 2022

TTGV Yenilenebilir Enerji Desteği

TTGV Ticarileştirme Projeleri Desteği

TTGV Yenilenebilir Enerji Desteği Amacı

Yenilenebilir Enerji Destek Programı ile rüzgar, güneş, biyokütle, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ile ilgili yatırım projelerinin uygun şartlarda desteklenmesi ve sera gazı salımlarının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

TTGV Yenilenebilir Enerji Desteği Olası Proje Konuları

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi (şebekeye verme ve/veya sanayide kullanma
 • Yenilenebilir enerji üretimi ve depolanması
 • Rüzgar santralleri
 • Organik atıklardan biyogaz ve elektrik (+ısı) üretimi
 • Fotovoltaik (PV) sistemler
 • Jeotermal santraller
 • Hibrit sistemler
 • Güneşli soğutma teknolojileri; tarımsal ürünlerin ve gıda sanayi ürünlerinin saklanması
 • Yeraltında ısıl enerji depolama ve yer ısısının kullanımı

Öncelikler

 • Yerli teknoloji ve ekipman kullanımı
 • Yenilikçi ve/veya ileri teknoloji (malzeme, elektronik, yazılım, vb.) uygulamaları
 • Üretilen enerjinin doğrudan sanayide kullanılması

Destek Mekanizması

Proje Süresi: En fazla 1,5 yıl
Destek Miktarı: En fazla 1.000.000 ABD$
Destek Oranı: Proje Bütçesinin en fazla %50 ’si
Geri Ödeme Süresi: 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)
Hizmet Bedeli: TTGV Destek miktarının %6’sı

Not: Diğer finans kaynaklarından hibe ve kredi alan projeler TTGV Çevre Desteklerinden yararlanabilmektedir.

 

Ayrıca Kontrol Edin

Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı Başvuruları

  Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) Destek Programı Başvuruları. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji …