Pazar , 23 Haziran 2024

TKDK – IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrısı

TKDK - IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrısı

TKDK – IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrısı. TKDK – IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrısı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 11 Mayıs 2020 tarihinde IPARD II Programı 9. başvuru çağrı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirleri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

9.  ÇAĞRIDA UYGULANACAK DEĞİŞİKLİKLER

 1. 20 Şubat 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7221 Sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişikliğe binaen, muhtarlık izni kontrol edilmemektedir. Buna istinaden;
 • Yapım işleri olması durumunda;

   Yatırımın köy yerleşim alanı içinde olması ve 3194 sayılı İmar Kanununun 27. Maddesi kapsamında yer alan inşaat işleri içermesi durumunda başvuru sahiplerinden “Köy meclisinden (Muhtar ve köy ihtiyar heyeti) alınan izin” talep edilmeyecektir. Bu durumda, İl Özel İdaresi/Belediyeden alınan 3194 sayılı “İmar Kanunu”nun 27. maddesine göre “Yapı Ruhsatı Alınmasına Gerek Olmadığını Gösteren Yazılı İzin” yeterli olacaktır.

 • Yatırımın sadece makine-ekipman alımı ile ilgili olması durumunda;
   Yatırımın köy yerleşim alanı içinde 3194 sayılı imar kanununun 27. Maddesi kapsamında yapılmış bir binada uygulanacak olması ve sadece makine ekipman alımını içermesi durumunda, başvuru sahiplerinden “Köy meclisinden (Muhtar ve köy ihtiyar heyeti) alınan kullanma izni” talep edilmeyecektir. Bu durumda, İl Özel İdaresi/Belediyeden alınan “İlgili Yapının Teknik ve Diğer Yasal Düzenlemelerle Uyumlu Olduğunu Gösteren Yazılı İzin” yeterli olacaktır.
 1. Dokuzuncu çağrı ilanı çerçevesinde, uygun harcamalara ait alt ve üst limitlerin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro = 7,2475 TL olarak kullanılacaktır.

101 TEDBİRİ

 1. Tedbirde destek oranları değişmiştir. Bu kapsamda, baz kamu katkısı;
 • Tüzel kişiler için toplam uygun harcama tutarının % 50’si,
 • Gerçek kişiler için toplam uygun harcama tutarının %55’i olarak değişmiştir.
 • Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilikler için kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %60’ı olarak devam etmektedir.
 • Ek hibe oranlarında da değişiklik yapılmamıştır. Destek kararı alındığı tarihte, başvuru sahibinin (başvuru sahibi gercek kişi ise kendisi, başvuru sahibi üretici örgütü veya hakim ortağı üretici örgütü olan tüzel kişilik ise temsil ve ilzama yetkili kişi/ kişiler) 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 artacaktır. Yatırım, IPARD programı Bölüm 8.1’de tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor ise destek oranı %5 artacaktır.
 • Bu durumda, süt sektörü için küçük ölçekli süt üreticileri kapsamında uygulanan istisna yeni destek oranları ile ortadan kaldırılmıştır.

302 TEDBİRİ

 1. 302-Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında işletme ölçeği kontrolü sadece tüzel kişiler için yapılacaktır. KOSGEB üyesi olmayan tüzel kişiliğe sahip başvuru sahiplerinin bu tedbir için belirlenen mikro veya küçük ölçekli işletme sınırları içerisinde olup olmadıkları Kurum tarafından kontrol edilecektir.
 2. Başvuru sahibinin statüsüne bağlı olarak destek oranı değişmektedir. IPARD Programı uygulama illerinin tümünde eğer başvuru sahibi bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise uygun harcama tutarının %65’ini kamu katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %35’ini ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır.
 3. IPARD Programı sıralama kriterlerinde eğer başvuru sahibi gerçek kişi veya bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise 15 puan verilecektir.
 4. Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi alt sektörü kapsamında açık arazi büyüklüğü maksimum 4 hektar (Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği hariç), sera büyüklüğü ve mantar ile misel üretim alanı maksimum 2 hektar olmalıdır.
 5. Yenilenebilir enerji sektöründe 5 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikrokojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir.
 6. Yenilenebilir enerji yatırımları; elektrik, ısı, ışık, gaz vb. üretimi için, uygun yararlanıcılar bu tedbir kapsamındaki diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme ve iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, kendi ihtiyaçları olan enerjiyi üretmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.
 7. Makine Parkları sektöründe tarımsal makine, alet ve ekipmanların alımında kendi yürür ve/veya motorlu araçlar uygun harcama olarak listeye eklenmiştir.TKDK - IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrısı

Başvuru Çağrı İlanı için Tıklayınız.

 

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024