Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Tek Pazar ve Ticaret Programı, Sürdürülebilir Turizmin Büyümesi ve KOBİ’lerin Desteklenmesi aracılığıyla COVID-19’dan Toparlanma Çağrısı

Tek Pazar

Single Market Programme COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support

KAPSAM ve AMAÇ

Çağrının amacı, turizm sektöründeki KOBİ’lerin sürdürülebilirlik performansını izlerken, sürdürülebilir yenilikler alanındaki farkındalık, gelişim ve kapasitelerinin artırılmasıdır.

Öncelikli Konular

 • Doğal mirasın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile bağlantılı turizm,
 • Turizm sezonları boyunca yerel toplulukların özgünlüğü ve refahı ile yavaş turizme özellikle dikkat edilerek; tarım, spor, kırsal turizm ve eko-turizmin geliştirilmesi,
 • Kültürel miras ile bağlantılı olarak maddi ve maddi olmayan kültür turizminin geliştirilmesi ve desteklenmesi.

Beklenen Sonuçlar

 • Sürdürülebilirlik için yeni iş modelleri, geliştirilmiş çevresel performans ve turizm tedarik zinciri boyunca işbirliklerin geliştirilmesi,
 • Turizm KOBİ’leri arasında olduğu kadar diğer KOBİ’ler ile kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar ve bilgi sağlayıcıları arasında yenilikçilik konusunda uluslararası işbirliğinin arttırılması,
 • Sürdürülebilirliği artıran uygulamalara yönelik olarak turizm KOBİ’lerinin gelir getiren faaliyetlere ilgilerinin artırılması,
 • Ulus ötesi ve sınır ötesi işbirliğinin, bilgi aktarımının ve akran öğreniminin geliştirilmesi,
 • Toparlanma yatırımı için örnek uygulamaların desteklenerek COVID-19 krizinden etkilenen turizm ekosisteminin desteklenmesi.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Uygun kurum ve kuruluşlar:

 • Tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olması,
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması,
 • AB Üye Devletleri (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dâhil)
 • AB dışı ülkeler:
  • Tek Pazar Programının kısmıyla ilişkili ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için müzakereleri devam eden veya hibe imzalanmadan önce anlaşmanın yürürlüğe girdiği ülkeler.

Konsorsiyum bileşimi

Teklifler, aşağıdaki koşullara uyan ulus ötesi bir konsorsiyum tarafından sunulmalıdır:

 • Beş (5) farklı uygun ülkeden en az beş (5) ve en fazla sekiz (8) kuruluş (bağlı kuruluşlar hariç); en az bir (1) iş destek organizasyonu;
 • Turizm sektörüne uygulandığı şekliyle sürdürülebilirlikle bağlantısı olan ve bunlarla ilgilenen en az bir (1) destinasyon yönetimi organizasyonu;

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için € 12.420.000 Avro program bütçesi belirlenmiştir.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Zaman Çizelgesi
Çağrının açılışı 09 Aralık 2021
Son başvuru tarihi 16 Şubat 2022
Değerlendirme Mart – Temmuz 2022
Değerlendirme süreci hakkında bilgilendirme Ağustos 2022
Kontratların imzalanması Kasım 2022

ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni

ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB’dir.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: cosme@kosgeb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi ve olası güncellemeler için lütfen tıklayınız.

Ayrıca Kontrol Edin

Sürdürülebilir Turizm ile Büyüme ve KOBİ Desteği Çağrısı Açıldı

Turizmde büyüme ve KOBİ’lere destek !! SingleMarket Tek Pazar Programı CoSME bileşeni “Sürdürülebilir Turizm ile Büyüme ve KOBİ Desteği Çağrısı” açıldı. Proje …