Cuma , 24 Mayıs 2024

Tc Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 13. Proje Çağrısı

Tc Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 13. Proje Çağrısı

Tc Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 13. Proje Çağrısı. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 13. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu için aşağıdaki belgelerin http://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programi internet adresinden indirilerek başvuru kılavuzundaki talimatlara göre doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte bir başvuru klasörü içerisinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’ne iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru klasörü aşağıdaki form ve belgeleri içermelidir:

  • Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluş üst yazısı (TAGEM’e hitaben yazılmış)
  • Proje Formu (tüm bilgi ve eklerin yer aldığı)

Proje Formu bir suret hazırlanmalı, tüm imzalar eksiksiz olmalı, poşet dosya kullanılmadan başvuru klasörü içerisine delgeç vasıtasıyla delinerek takılmalıdır. Projenin içeriğinde bulunan tüm belgeler (proforma fatura, teknik şartname vb.) başvuru klasörüyle birlikte teslim edilmelidir. Ayrıca Projeye ilişkin tüm belgelerin taratılmış hali ile Word formatında hazırlanmış proje önerisinin dijital kopyası bir adet CD’ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu ile projenin ismi yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir.

  • Proje Formu (Kör):

İçinde kurum ve kişi bilgileri ile eklerin bulunmadığı kör proje formu ayrı bir CD’ye kaydedilmeli, CD üzerine Proje Formu (Kör) yazılmalı ve başvuru klasörüne eklenmelidir. (Kör proje formunun yazılı çıktısı talep edilmemektedir.)

  • Ortaklık Beyannamesi
  • Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri Örneği (Başvuruda bulunan Yürütücü Kurum/Kuruluş özel bir şirket ise gereklidir)

 

Proje Formu ve diğer belgeler doldurulurken, standart Proje Formu formatına bağlı kalınmalı ve formda yapılan bilgilendirme ve yönlendirmelere titizlikle uyulmalıdır.

2018 Yılı Öncelikli Ar-Ge Konuları 

Tc Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Başvuru Adresi

Proje Başvuru Klasörü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü‘ne (TAGEM) (Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km.  Çankaya/ANKARA) hitaben yazılmış yürütücü kurum üst yazısı ekinde, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır (Önceki yıllarda başvuruda bulunanların başvuru adresindeki değişikliğe dikkat etmelidir).

Tc Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Başvuru Takvimi

  1. Çağrı kapsamında başvuruların alınmasına 03.01.2018 tarihi itibariyle başlanmıştır. Başvuru yapılabilecek son tarih ise 16 Mart 2018 Cuma günü saat 18:00’dir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek olup posta, kargo veya başka sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden TAGEM sorumlu değildir.

Ayrıca Kontrol Edin

FOSTER İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı İkinci Teklif Çağrısı

İlk hibe desteği çağrısı büyük ilgi gören FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında …

Sohbet başlat
Desteğe mi ihtiyacınız var?
Scan the code
Merhaba ,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Steroid Fiyatları 2024