Cumartesi , 13 Ağustos 2022

Sosyal Ayrıcalıklar ve Özel Yetkinlik Hatları Endüstriyel İlişkiler Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi Çağrısı

Avrupa Konseyi

KAPSAM ve AMAÇ

Bu çağrının amacı endüstriyel ilişkilere yönelik olarak AB üye ülkelerinde ve AB’ye aday ülkelerde endüstriyel benzerlik ve farklılıkların karşılaştırması da yapılarak analiz ve araştırmanın teşvik edilmesidir. Böylelikle bilgi ve deneyim alışverişine katkıda bulunularak Avrupa’daki endüstriyel ilişki yapılarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Öncelikli Konular

 • Farklı düzeylerde sosyal diyaloğu da içeren endüstriyel ilişkilerin rolü ve katkısının arttırılması,
 • Özellikle toplu pazarlığı içeren sosyal diyaloğun istihdam ve işte karşılaşılan zorluklara göre uyarlanması,
 • Avrupa Birliği içinde çalışan tüm işçilerin yeterli asgari ücretle çalışmasını temin etmeyi de içeren farklı seviye ve bölgelere toplu pazarlığın koordinasyonun işlevselliği ve etkileri.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Endüstriyel ilişkiler alanında analiz ve araştırma yapılması,
 • Avrupa’da endüstriyel yapıların gelişmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aktif olarak çalışan taraflar arasında bilgi ve deneyim alışverişinin sağlanması,
 • Edinilen bulguların yayın, toplantı seminer ve eğitimlerde yaygınlaştırılması için faaliyetler.

Beklenen Sonuçlar

Tekliflerin, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 154. Maddesi doğrultusunda, sektörler arası ve sektörel düzeyde sosyal diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir.

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Uygun başvuru sahipleri aşağıdaki gibidir:

 • Tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olmak,
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak:
  • AB Üye Devleti (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
  • AB dışı ülkeler (koordinatör ve tek başvuru sahipleri dışında):
  • Aday ülkeler: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
 • Tek başvuru sahibi uluslararası bir kuruluş olmalıdır.
 • Koordinatör, diğer yararlanıcılar, bağlı kuruluşlar ve ilişkili ortakların üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar; sosyal ortaklar; kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, Avrupa düzeyindeki kuruluşlardan biri olmalıdır.
 • Bağlı kuruluşlar ve ilişkili ortaklar, tek bir başvuru sahibinin veya konsorsiyumunun bir parçası olabilir.

Ayrıca, başvuruların son başvuru tarihinden önce Finansman ve İhale Portalı Elektronik Başvuru Sistemine gönderilmesi gerekmektedir.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için toplam bütçe 4.150.000 avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ

Faaliyet Tarih
Çağrının açılışı 29 Nisan 2021
Son başvuru tarihi 15 Temmuz 2021, 17:00 Brüksel saati
Değerlendirme Ekim 2021
Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilendirme Aralık 2021
Sözleşmelerin imzalanması Aralık 2021/Ocak 2022

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni 

Ayrıca Kontrol Edin

MARKA Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

Programın Amacı ve Öncelikleri MARKA Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet …