Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Sosyal Ayrıcalık, Özel Yetkinlikler Hatları Sosyal Diyaloğa Destek Çağrısı

Sosyal Ayrıcalık, Özel Yetkinlikler Hatları

Sosyal Ayrıcalık, Özel Yetkinlikler Hatları

Sosyal Ayrıcalık, Özel Yetkinlikler Hatları Sosyal Diyaloğa Destek Çağrısı, sektörler arası ve sektörel düzeyde sosyal diyaloğun desteklenmesine katkıda bulunmayı, Avrupa sosyal diyaloğunu geliştirmeyi ve özellikle COVID krizini takiben ulusal sosyal ortakların kapasitesini oluşturmayı ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler 

 • Avrupa Sosyal Haklar Sütunu, “Avrupa Yeşil Mutabakat Anlaşması” ve “Sadece geçişler için daha güçlü bir Sosyal Avrupa” gibi diğer önemli Komisyon belgelerinde tanımlanan istihdama dair, sosyal ve ekonomik zorluklar,
 • COVID-19 krizinin sonuçlarından ağır bir şekilde etkilenen sektörler ve ulusal sosyal ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirecek faaliyetler,
 • Sosyal diyaloğun, özellikle toplu pazarlığın istihdamdaki değişikliklere ve işle ilgili zorluklara uyarlanması, örneğin;
 • COVID-19 krizinin istihdama yönelik, sosyal ve ekonomik sonuçları ile mücadele edilmesi ve sosyal ortakların özel rolünün desteklenmesi,
 • işgücü piyasasının modernizasyonu, iş yaratma ve iş uyumu;
 • KOBİ’lerde istihdam, sosyal diyalog ve yeni çalışma biçimleri,
 • iş kalitesi, değişim ve yeniden yapılanmanın yönetimi, dijitalleştirme (yapay zekâ dahil);
 • çevresel ve uluslararası boyutu da dahil olmak üzere sürdürülebilirlik; (AB içi) işgücü hareketliliği, göç, genç istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal koruma sistemlerinin modernizasyonu;
 • sosyal ortak kuruluşlarının kapasitesinin oluşturulması ve güçlendirilmesi.

Beklenen Sonuçlar

Sosyal Ayrıcalık, Özel Yetkinlikler Hatları tekliflerinin, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (TFEU) 154. maddesi uyarınca sektörler arası ve sektörel düzeyde sosyal diyaloğun geliştirilmesine ve bilgi alışverişi, danışma, müzakere ve ortak eylemin farklı boyutlarında Avrupa sosyal diyaloğunun geliştirilmesine katkıda bulunması beklenmektedir. Etkileri, COVID krizinin ardından ulusal sosyal ortakların güçlendirilmiş kapasitesinden de oluşabilir.

UYGUNLUK ve KATILIM KOŞULLARI         

Başvuruya uygun olabilmek için başvuru sahiplerinin (yararlanıcılar, bağlı kuruluşlar ve ortak kuruluşlar);

 • Tüzel kişi (kamu veya özel kuruluşlar) olması;
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş ve kayıtlı olması,
  • AB Üye Devleti (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
  • AB dışı ülkeler : Aday ülkeler: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) olması gerekmektedir.

Ayrıca, başvuruların son başvuru tarihinden önce Finansman ve İhale Portalı Elektronik Başvuru Sistemine gönderilmesi gerekmektedir.

FİNANSMAN 

Programın toplam bütçesi 15.370.000 Avro’dur.

ZAMAN ÇİZELGESİ 

Çağrının Açılışı 27 Nisan 2021
Son Başvuru Tarihi 30 Haziran 2021 17:00
Değerlendirme Süreci Eylül-Ekim 2021
Değerlendirme Sonuçları Bilgilendirmesi Kasım-Aralık 2021
GA İmzası Aralık 2021 – Ocak 2022

ORTAK ARAMA                       

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

DETAYLI BİLGİLER ve BAŞVURU BAĞLANTILARI

Sosyal Ayrıcalık, Özel Yetkinlikler Hatları Sosyal Diyaloğa Destek Çağrısı hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Teklif Çağrısı Dokümanı

Ayrıca Kontrol Edin

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı Hibe Çağrısı Arka Plan Kırsal …