Çarşamba , 17 Ağustos 2022

Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı

KAPSAM ve AMAÇ

ELELE DESTEK, AB tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera Balesi Çalışanları Vakfı’nın (TOBAV) ortaklığında yürütülen Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog Projesi kapsamında yer alan bir alt-hibe programıdır.

ELELE DESTEK; verdiği alt- hibeler yoluyla hak temelli kültürü ve hak temelli çağdaş bireysel/kolektif ve yaratıcı/sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük STÖ’lerinin organizasyonel ve kurumsal olarak güçlenirken faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve böylece kapasitelerini geliştirmeyi hedefler.

Faaliyet Tanımları / Uygun Faaliyetler

Kültür alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerinin yukarıdaki amaçlar ve çıktılara ulaşmak için sunacakları proje tekliflerinde aşağıda listelenen alanlarda kapasitelerini geliştirmeleri beklenmektedir:

  • Yönetişim Kapasitesi,
  • İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi,
  • Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi,
  • Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi,
  • Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi

UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum Örgütleri başvuru yapabilir:

  • Dernek,
  • Vakıf,
  • Kâr amacı gütmeyen kooperatif

Gençlik  Servisleri Merkezi  Derneği, alt–hibenin  sözleşme makamıdır ve ELELE DESTEK kapsamında  idari ve mali uygulamasından sorumludur. Başvurular www.elele.eu websitesinde yer alan  “Hibe  Yönetim Sistemi”  üzerinden  çevrimiçi olarak  yapılır.  Başvuru sahipleri proje teklifini sunabilmek için bu sisteme kayıt olmalıdır.

FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Mevcut program bütçesi 1.000.000 Avro’dur.

Alt Sınır: 15.000 Avro

Üst Sınır: 25.000 Avro

 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.